ABC bezpieczeństwa bankowości elektronicznej

 • W celu bezpiecznego logowania do portalu bankowości  internetowej nie używaj wyszukiwarek internetowych (Google, Yahoo, Bing i inne) - gdyż znalezione odpowiedzi mogą odsyłać do nieprawidłowych lub fałszywych stron.

  Aby zalogować się do rachunku, przejdź na stronę banku: www.bskrasnystaw.pl i znajdź przycisk „Zaloguj” lub wpisz ręcznie adres strony logowania: https://rwd.bskrasnystaw.pl

  Upewnij się, że znalazłeś się na właściwej stronie:

  • upewnij się, że adres zaczyna się od https://
  • upewnij się, że w przeglądarce wyłączona jest funkcja zapamiętywania haseł internetowych. Nie powierzaj również swoich danych logowania żadnym aplikacjom do zarządzania hasłami
  • sprawdź, czy w oknie przeglądarki przed adresem strony pojawił się znak kłódki – to oznacza, że połączenie jest szyfrowane, czyli wszystkie dane wymieniane między Twoją przeglądarką a serwerami banku są zaszyfrowane.
  • sprawdź prawidłowość certyfikatu bezpieczeństwa - certyfikat powinien być wystawiony dla Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.
 • Certyfikat jest:
  wystawiony dla rwd.bskrasnystaw.pl
  wystawiony przez: GeoTrust EV RSA CA 2018
  ważny od 2019-04-11 do 2021-04-10
 • Hasło do logowania w serwisie ustalasz samodzielnie, możesz je zmieniać w serwisie bankowości internetowej po zalogowaniu się do konta.

  Bezpieczne hasło powinno zawierać

  • minimalna długość hasła powinna zawierać 8 znaków, maksymalne 20 znaków
  • możliwość użycia małych i dużych liter (łącznie z polskimi znakami), cyfr, znaków specjalnych,
  • hasła muszą zawierać przynajmniej jedną literę i cyfrę,
 • Bezpieczny komputer powinien mieć zawsze:

  1. Legalny system operacyjny (Windows, Linux etc.)
   1. Zalecamy regularne aktualizowanie swojego oprogramowania o poprawki, publikowane najczęściej na stronach producentów danego oprogramowania.
   2. Użytkownikom systemu Windows zalecamy regularne odwiedzanie stron poświęconych bezpieczeństwu używanego systemu: http://www.microsoft.com/windows i stosowanie się do publikowanych tam zaleceń.
  2. Uruchomione oprogramowanie typu firewall;
  3. Uruchomione i aktualne oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczające przed internetowymi robakami, a także uruchomione oprogramowanie zabezpieczające przed spy-ware i ad-ware
  4. Uruchomione oprogramowanie antyspamowe