Władze Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie

Radosław Chmielewski - Prezes Zarządu
Maria Brzezińska - Wiceprezes Zarządu
Sławomir Kozioł - Wiceprezes Zarządu
Stanisław Albiniak - Członek Zarząd

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie

Tadeusz Dziwisz - Przewodniczący RN
Ryszard Bochniak - Zastępca Przewodniczącego RN
Julian Miszczak - Sekretarz RN
Bogdan Chruściel - Członek RN
Jan Chruściel - Członek RN
Teresa Jaremek - Członek RN
Stanisław Jarmuł - Członek RN
Zygmunt Karczewski - Członek RN
Marian Manachiewicz - Członek RN
Maria Olech - Członek RN
Dariusz Sęczkowski - Członek RN
Leszek Szeniak - Członek RN