KORONAWIRUS – odroczenie spłaty kredytów

W przypadku klientów instytucjonalnych których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania pozwalające odroczyć raty kredytu części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu.

We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność odroczenia spłaty rat.

Zastosowanie odroczenia terminu spłaty może spowodować po okresie prolongaty równomierne powiększenie pozostałych rat o odroczone płatności lub może nastąpić wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia.

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć kredytów obrotowych i inwestycyjnych.
Uzupełniony i podpisany Wniosek  o odroczenie spłaty można przesłać pocztą elektroniczną na adres Oddziału Banku lub złożyć w Oddziale Banku.

O szczegóły zapytaj dzwoniąc do Oddziału Banku.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Oddziały Banku mogą pracować w ograniczonym zakresie. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Oddziału. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.
Sprawdź dostępność Oddziałów Banku.