KORONAWIRUS – odroczenie spłaty kredytów

W przypadku klientów instytucjonalnych których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania pozwalające odroczyć raty kredytu części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu.

We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność odroczenia spłaty rat.

Zastosowanie odroczenia terminu spłaty może spowodować po okresie prolongaty równomierne powiększenie pozostałych rat o odroczone płatności lub może nastąpić wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia.

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć kredytów obrotowych i inwestycyjnych.
Uzupełniony i podpisany Wniosek  o odroczenie spłaty można przesłać pocztą elektroniczną na adres Oddziału Banku lub złożyć w Oddziale Banku.

O szczegóły zapytaj dzwoniąc do Oddziału Banku.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Oddziały Banku mogą pracować w ograniczonym zakresie. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Oddziału. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.
Sprawdź dostępność Oddziałów Banku.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że organy statutowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie oraz Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim zgodnie postanowiły o połączeniu obydwu banków.

Od 01 czerwca 2022 roku Banki działają jako jednolity podmiot finansowy pod nazwą:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

ul. Mostowa 25, 22-300 Krasnystaw.

Łącząc Banki organizacyjnie, połączymy różne kompetencje i doświadczenia, wykorzystując wszystko co najlepsze, aby zapewniać Państwu szeroką i nowoczesną ofertę produktową.

Połączenie Banków nie nakłada na Klientów żadnych dodatkowych obowiązków.

Dołożymy wszelkich starań, aby proces łączeniowy był nieodczuwalny dla dotychczasowych oraz nowych Klientów. Połączenie wpłynie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej naszej wspólnej organizacji na rynku usług finansowych, pozwalając tym samym być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.