Tarcza Finansowa PFR 1.0

 • Tarcza Finansowa PFR 1.0 - rozliczenie i umorzenie subwencji!

  Szanowni klienci

   Uprzejmie informujemy, że po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się  proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0  dla  mikro, małych i średnich firm, natomiast samo udostępnianie pierwszych wniosków o umorzenie do wglądu Beneficjenta subwencji jest możliwe od 19 kwietnia 2021 r.

  Przedsiębiorco, jeśli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to już niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Kiedy dokładnie - zależy od miesiąca, w którym otrzymałeś pomoc finansową z PFR.

  Co do zasady cały proces umorzenia subwencji będzie odbywać się wyłącznie w bankowości elektronicznej  Banku, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

  • zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
  • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
  • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
  • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

  Rozliczenie przeprowadzić będzie mogła jednoosobowo osoba która posiada dostęp do bankowości elektronicznej w Banku. Może to być sam beneficjent lub osoba działająca w jego imieniu. W przypadku gdy wniosek o umorzenie będzie składać osoba działająca w imieniu beneficjenta  subwencji, konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa do reprezentacji

  Szczegółowe, aktualne informacje  na temat umorzeń dostępne są w zakładce Regulamin.