Tarcza Finansowa PFR 2.0

 •    Jeżeli prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę to możesz złożyć wniosek o bezzwrotną subwencję w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 w systemie bankowości elektronicznej naszego Banku. To kolejny, po Tarczy Finansowej 1.0., Program wdrażany przez Polski Fundusz Rozwoju, którego zadaniem jest wsparcie firm będących w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią koronawirusa. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza .

    Wnioski można składać od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r. za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej naszego Banku. W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT za bazowy miesiąc, od którego wyliczane będą straty w składanym wniosku. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR

  Więcej

  "PFR zamieścił na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący interpretacji warunku prowadzenia działalności gospodarczej w ramach określonych kodów PKD objętych Tarczą Finansową 2.0 PFR."

  Więcej

  W ramach Tarczy Finansowej 2.0. PFR uruchomił automatyczny Q&A (troubleshooter) do wsparcia klientów programu. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych klientów Banku do korzystania z nowych udogodnień wprowadzonych przez PFR celem poszerzenia wiedzy o zasadach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

  Link do narzędzia na stronie PFR

   

 • Branże PKD objęte programem pomocy

  Uprzejmie informujemy, że Rada Ministrów w dniu 2 lutego 2021 r podjęła Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” w zakresie kodów PKD biorących udział w Programie. Zgodnie z zapisami przedmiotowej Uchwały lista kodów PKD, która uprawnia do ubiegania się o subwencję w ramach Tarczy Finansowej 2.0. zwiększyła się z 45 do 54 kodów"  

  Więcej

 • Odwołania od decyzji PFR oraz zgłaszanie wyjaśnień w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

  1 lutego 2021 r. Polski Fundusz Rozwoju uruchomił

  • procedurę składania odwołań od decyzji dotyczącej otrzymanej subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej 2.0. oraz
  • proces składania zgłoszeń wyjaśniających z powodu nieprzyznania subwencji finansowej lub z uwagi na wyczerpanie się możliwości składania odwołań w ramach procedury odwoławczej.

   

  Procedura składania odwołań:

  Przedsiębiorcy, którzy otrzymali z PFR decyzję:

  • pozytywną o przyznaniu całej kwoty subwencji finansowej,
  • częściowo pozytywną o przyznaniu subwencji finansowej w kwocie niższej od wnioskowanej,
   mogą złożyć odwołanie od takich decyzji ubiegając się o wypłatę dodatkowej kwoty subwencji finansowej lub dokonując zmiany niektórych danych i oświadczeń w stosunku do pierwotnie złożonego wniosku o subwencję.

  Przedsiębiorca może złożyć jedynie dwa odwołania w terminie od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. za pośrednictwem kanału bankowości elektronicznej Banku BPS w sposób taki sam jak został złożony wniosek o subwencję finansową.

  Ważne:

  Przed złożeniem odwołania Przedsiębiorca powinien:

  • wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. z ZUS lub właściwym US) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku,
  • upewnić się, że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach.

  Odwołanie nie przysługuje:

  • od decyzji PFR odmawiającej przyznania subwencji finansowej,
  • dopóki PFR nie rozpozna wniosku lub pierwszego odwołania.

   

  Zgłoszenia wyjaśniające:

  Przedsiębiorca, który otrzymał od PFR decyzję odmawiającą przyznania subwencji finansowej lub wyczerpał limit składania odwołań, jest uprawniony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem Banku z zapytaniem dotyczącym otrzymanej przez niego odmowy udzielenia subwencji finansowej.

  Przed złożeniem zgłoszenia wyjaśniającego Przedsiębiorca powinien zgromadzić wszystkie aktualne dokumenty urzędowe niezbędne do ustalenia stanu faktycznego, wystawione i uwierzytelnione przez odpowiednie instytucje (ZUS, KAS itp.) lub inne dokumenty prywatne niezbędne do rozstrzygnięcia jego sprawy.

  Celem dokonania zgłoszenia wyjaśniającego należy:

  • wypełnić formularz zgłoszenia – do pobrania          TUTAJ
  • przesłać formularz zgłoszeniowy do Banku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.