Znajdujesz się w:
Strona startowa
Euro-FATCA
RODO
Rachunek VAT
Przenoszenie rachunków
----------------------------------------
Zastrzeganie kart
----------------------------------------
Bezpieczeństwo Bankowości Elektronicznej
Bankowość Internetowa
----------------------------------------
Logowanie:
EBO
EBO RWD
----------------------------------------
Polityka prywatności
----------------------------------------
Wykaz bankomatów bez prowizji
----------------------------------------
Zasady składania reklamacji
----------------------------------------
Godziny graniczne realizacji przelewów
bfg
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie informuje, że od dnia 30.12.2010 r. obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w naszym Banku przez jednego deponenta do 100 tys. euro. Środki te podlegają 100% gwarancji.
W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

KWOTĘ GWARANCJI OKREŚLA USTAWA O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM

Archiwalne stawki WIBOR i WIBID

 

Kwiecień 2018

WIBID 3M 1,51%
WIBOR 1M 1,64%
WIBOR 3M 1,71%
WIBOR 3M 1,71% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 

Marzec 2018

WIBID 3M 1,52%
WIBOR 1M 1,65%
WIBOR 3M 1,72%
WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 

Luty 2018

WIBID 3M 1,52%
WIBOR 1M 1,65%
WIBOR 3M 1,72%
WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 

Styczeń 2018

WIBID 3M 1,52%
WIBOR 1M 1,65%
WIBOR 3M 1,72%
WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 

Grudzień 2017

WIBID 3M 1,53%
WIBOR 1M 1,66%
WIBOR 3M 1,73%
WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 

Listopad 2017

WIBID 3M 1,53%
WIBOR 1M 1,66%
WIBOR 3M 1,73%
WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 

Październik 2017

WIBID 3M 1,53%
WIBOR 1M 1,66%
WIBOR 3M 1,73%
WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 

Wrzesień 2018

WIBID 3M 1,53%
WIBOR 1M 1,66%
WIBOR 3M 1,73%
WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 

Sierpień 2017

WIBID 3M 1,53%
WIBOR 1M 1,66%
WIBOR 3M 1,73%
WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 

Lipiec 2017

WIBID 3M 1,53%
WIBOR 1M 1,66%
WIBOR 3M 1,73%
WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

 

Czerwiec 2017

WIBID 3M 1,53%
WIBOR 1M 1,66%
WIBOR 3M 1,73%
WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

 

Maj 2017

WIBID 3M 1,53%
WIBOR 1M 1,66%
WIBOR 3M 1,73%
WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

 

Kwiecień 2017

WIBID 3M 1,53%
WIBOR 1M 1,66%
WIBOR 3M 1,73%
WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

 

Marzec 2017

WIBID 3M 1,53%
WIBOR 1M 1,66%
WIBOR 3M 1,73%
WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

 

Luty 2017

WIBID 3M 1,53%
WIBOR 1M 1,66%
WIBOR 3M 1,73%
WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
  

Styczeń 2017

WIBID 3M 1,53%
WIBOR 1M 1,66%
WIBOR 3M 1,73%
WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
  

Grudzień 2016

WIBID 3M 1,53%
WIBOR 1M 1,66%
WIBOR 3M 1,73%
WIBOR 3M 1,71% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 

Listopad 2016

WIBID 3M 1,52%
WIBOR 1M 1,65%
WIBOR 3M 1,72%
WIBOR 3M 1,71% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

 

Październik 2016
 
WIBID 3M 1,51%
WIBOR 1M 1,65%
WIBOR 3M 1,71%
WIBOR 3M 1,71% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
  
  
Wrzesień 2016
 
WIBID 3M 1,51%
WIBOR 1M 1,65%
WIBOR 3M 1,71%
WIBOR 3M 1,71% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 
  
Sierpień 2016
 
WIBID 3M 1,51%
WIBOR 1M 1,65%
WIBOR 3M 1,71%
WIBOR 3M 1,69% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 
 
Lipiec 2016
 
WIBID 3M 1,49%
WIBOR 1M 1,63%
WIBOR 3M 1,69%
WIBOR 3M 1,69% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 
 
Czerwiec 2016
 
WIBID 3M 1,47%
WIBOR 1M 1,58%
WIBOR 3M 1,67%
WIBOR 3M 1,67% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 
 
Maj 2016
 
WIBID 3M 1,47%
WIBOR 1M 1,56%
WIBOR 3M 1,67%
WIBOR 3M 1,67% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 
 
Kwiecień 2016
 
WIBID 3M 1,47%
WIBOR 1M 1,56%
WIBOR 3M 1,67%
WIBOR 3M 1,67% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 
 
Marzec 2016
 
WIBID 3M 1,49%
WIBOR 1M 1,58%
WIBOR 3M 1,69%
WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 
 
Luty 2016
 
WIBID 3M 1,51%
WIBOR 1M 1,62%
WIBOR 3M 1,71%
WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 

Styczeń 2016

WIBID 3M 1,52%
WIBOR 1M 1,66%
WIBOR 3M 1,72%
WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 

Grudzień 2015

WIBID 3M 1,53%
WIBOR 1M 1,67%
WIBOR 3M 1,73%
WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 

Listopad 2015

WIBID 3M 1,53%
WIBOR 1M 1,67%
WIBOR 3M 1,73%
WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 

Październik 2015

WIBID 3M 1,52%
WIBOR 1M 1,66%
WIBOR 3M 1,72%
WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 

Wrzesień 2015

WIBID 3M 1,52%
WIBOR 1M 1,66%
WIBOR 3M 1,72%
WIBOR 3M 1,70% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 

Sierpień 2015

WIBID 3M 1,52%
WIBOR 1M 1,66%
WIBOR 3M 1,72%
WIBOR 3M 1,70% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 

Lipiec 2015

WIBID 3M 1,50%
WIBOR 1M 1,66%
WIBOR 3M 1,70%
WIBOR 3M 1,70% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 

Czerwiec 2015

WIBID 3M 1,47%
WIBOR 1M 1,64%
WIBOR 3M 1,67%
WIBOR 3M 1,67% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 

Maj 2015

WIBID 3M 1,45%
WIBOR 1M 1,64%
WIBOR 3M 1,65%
WIBOR 3M 1,67% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 

Kwiecień 2015

WIBID 3M 1,47%
WIBOR 1M 1,67%
WIBOR 3M 1,67%
WIBOR 3M 1,67% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

Marzec 2015

WIBID 3M 1,72%
WIBOR 1M 1,96%
WIBOR 3M 1,92%
WIBOR 3M 2,06% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

Luty 2015

WIBID 3M 1,83%
WIBOR 1M 2,05%
WIBOR 3M 2,03%
WIBOR 3M 2,06% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

Styczeń 2015
WIBID 3M 1,86%
WIBOR 1M 2,08%
WIBOR 3M 2,06%
WIBOR 3M 2,06% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

Grudzień 2014
WIBID 3M 1,83%
WIBOR 1M 2,05%
WIBOR 3M 2,03%
WIBOR 3M 2,45% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

Listopad 2014
WIBID 3M 1,87%
WIBOR 1M 2,14%
WIBOR 3M 2,07%
WIBOR 3M 2,45% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

Październik 2014
WIBID 3M 2,25%
WIBOR 1M 2,52%
WIBOR 3M 2,45%
WIBOR 3M 2,45% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

Wrzesień 2014
WIBOR 1M 2,60%
WIBOR 3M 2,65%
WIBOR 3M 2,69% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

Sierpień 2014
WIBOR 1M 2,60%
WIBOR 3M 2,68%
WIBOR 3M 2,69% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

Lipiec 2014
WIBOR 1M 2,61%
WIBOR 3M 2,69%
WIBOR 3M 2,69% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

Czerwiec 2014
WIBOR 1M 2,62%
WIBOR 3M 2,72%
WIBOR 3M 2,71% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

 

 

Stawki WIBOR i WIBID

stosowane w BS Krasnystaw
Sierpień 2019
WIBID 3M  1,52%
WIBOR 1M  1,64%
WIBOR 3M  1,72%
kolektory, mieszkaniowy:
WIBOR 3M  1,72%
Stawki archiwalne

Kursy walut w BS

Tabela nr  z 20
                   Kupno  Sprzedaż
1 USD  
1 EUR  
1 GBP  
1 CHF  

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) "sesyjne", które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz tworzenia statystyk. Pliki te pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnym momencie modyfikując ustawienia przęglądarki.