Znajdujesz się w:
Strona startowa | Firmy | Karty bankomatowe
Euro-FATCA
RODO
Rachunek VAT
Przenoszenie rachunków
----------------------------------------
Zastrzeganie kart
----------------------------------------
Bezpieczeństwo Bankowości Elektronicznej
Bankowość Internetowa
----------------------------------------
Logowanie:
EBO
EBO RWD
----------------------------------------
Polityka prywatności
----------------------------------------
Wykaz bankomatów bez prowizji
----------------------------------------
Zasady składania reklamacji
----------------------------------------
Godziny graniczne realizacji przelewów
bfg
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie informuje, że od dnia 30.12.2010 r. obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w naszym Banku przez jednego deponenta do 100 tys. euro. Środki te podlegają 100% gwarancji.
W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

KWOTĘ GWARANCJI OKREŚLA USTAWA O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM
Wpłatomat

Z przyjemnością informujemy, że w związku z uruchomieniem z dniem 01 maja 2018 r. funkcji wpłatomatu w  bankomacie w Centrali Banku przy ulicy Mostowej 25, mogą Państwo dokonywać oprócz wypłat gotówki, również jej wpłat - z automatycznym księgowaniem na Państwa rachunkach w naszym Banku. Oznacza to natychmiastowe uznanie rachunku dokonywaną wpłatą. Już od dziś, bez jakichkolwiek opłat, mogą Państwo korzystać z tej nowej, dodatkowej usługi.

Instrukcja obsługi wpłatomatu - pobierz
Regulamin kart debetowych - pobierz
Regulamin kart debetowych business - pobierz


 
Karty zbliżeniowe VISA payWave

Miło jest na poinformować Państwa, że poszerzamy naszą ofertę o karty zbliżeniowe VISA payWave.

8210-close-up-of-a-credit-card-pvKarta umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowej do kwoty 30zł.
Proponujemy róznież Państwu naklejki zbliżeniowe VISA payWave,
z mozliwością płatności zbliżeniowej do 50zł

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2015 roku limit transakcji internetowych dla kart debetowych został wyzerowany.

 W związku z powyższym Posiadacz rachunku, do którego zostały wydane karty debetowe, proszony jest o zgłoszenie się do najbliższej placówki Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie w celu ustalenia wysokości limitu transakcji internetowych i dokonania aktualizacji numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się i aktywowania zabezpieczenia na portalu kartowym.

W celu poprawnego zarejestrowania się w portalu kartowym, który jest dostępny od dnia 01.02.2015 roku należy wykonać następujące czynności:

 • Wejść na stronę portalu kartowego www.kartosfera.pl,
 • Podać numer PESEL,
 • Wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

 Za pośrednictwem portalu możecie Państwo dokonać następujących czynności:

 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
 • Zmieniać kod PIN,
 • Zastrzegać kartę.

 Uprzejmie informujemy także, że szczegółowe informacje dotyczące portalu kartowego znajdziecie Państwo w Przewodniku Użytkownika po portalu kartowym „KARTOSFERA".

 
Karty bankomatowe

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie posiada na dzień dzisiejszy dziesięć własnych bankomatów: w siedzibie Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie ul. Mostowa 25, w Punkcie Kasowym KSM w Krasnymstawie ul. Okrzei 25, w punkcie Kasowym w Rudniku oraz w oddziałach Turobin, Gorzków, Żółkiewka, Fajsławice, Siennica Różana oraz Łopiennik Nadrzeczny, jak również na osiedlu cukrowniczym w Siennicy Nadolnej, obsługujące międzynarodowe karty bankomatowe.
Wszystkie nasze bankomaty obsługują również karty wewnętrzne BS Krasnystaw, wydawane klientom posiadającym rachunki ROR i rolnicze w placówkach naszego Banku.

Usługa Cash back- usługa na terminalach POS, polegająca na wypłacie gotówki z kasy sklaepu przy okazji płatności kartą za towary i usługi. Usługa ta jest dostępna na terenie Polski. W ramach usługi cash back można jednorazowo wypłacić do określonego przez organizacje płatnicze limitu. (300 zł). Kwota limitu w usłudze cash back ustalana jest przez organizacje płatnicze. Warunkiem wypłaty jest jednocześne dokonanie transakcji bezgotówkowej - nie jest możliwa sama wypłata gotówki.

 

Klienci naszego Banku po spełnieniu niezbędnych warunków mogą otrzymać:

Opis

 

Własna karta bankomatowa

brak produktu w ofercie

Beneficjenci

 

Klienci posiadający rachunki ror oraz rachunki rolnicze.

Podstawowe parametry produktu

 

Karta służy do sprawdzenia salda rachunku, zmiany numeru PIN i dokonywania wypłat gotówki
w bankomatach stanowiących własność Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.

Wypłaty w bankomacie – bez limitu (do wysokości środków na rachunku).

Inne uwagi

 

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty należy ją zastrzec:

 1. telefonicznie pod numerem tel.576 09 35,
 2. osobiście w Banku,
 3. przez usługę telefonicznego systemu informacyjnego „BANKOFON”.

 

 

Opis

 

Karta debetowa Visa Classic Debetowa

Beneficjenci

 

Osoby fizyczne posiadające ROR (konto osobiste).

Podstawowe parametry produktu

 

Dzięki karcie Visa można m.in. dokonać następujących operacji w Polsce i za granicą:

- płatności bezgotówkowych za towary i usługi
w placówkach handlowo – usługowych,

- wypłaty gotówki w bankomatach,

- realizacji transakcji za pośrednictwem sieci internet.

Możliwość skorzystania z usługi cash back - usługa na terminalach POS, polegająca na wypłacie gotówki z kasy sklepu przy okazji płatności kartą za towary i usługi. Usługa ta jest dostępna na terenie Polski. W ramach usługi cash back można jednorazowo wypłacić do określonego przez organizacje płatnicze limitu (300 zł). Kwota limitu w usłudze cash back ustalana jest przez organizacje płatnicze. Warunkiem wypłaty jest jednocześnie dokonanie transakcji bezgotówkowej - nie jest możliwa sama wypłata gotówki.

Maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart:

- 5 000 PLN – dzienny limit wypłaty gotówki,

- 10 000 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,

- dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

 

Inne uwagi

 

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty należy ją zastrzec:

 1. telefonicznie za pomocą Infolinii
  (tel. +48 86 215 50 50),
 2. telefonicznie za pomocą ogólnopolskiego zastrzegania kart (tel. +48 828 828 828),
 3. osobiście w placówce Banku,
 4. za pośrednictwem portalu kartowego.

 

 

Opis

 

Karta debetowa

Visa Classic Debetowa Junior

Beneficjenci

 

 

Osoby małoletnie powyżej 13 roku życia i nie ukończenia 18 roku życia posiadające ror „Dobry Start”.

Podstawowe parametry produktu

 

Dzięki karcie Visa można m.in. dokonać następujących operacji w Polsce i za granicą:

- płatności bezgotówkowych za towary i usługi
w placówkach handlowo – usługowych,

- wypłaty gotówki w bankomatach,

- realizacji transakcji za pośrednictwem sieci internet.

Możliwość skorzystania z usługi cash back - usługa na terminalach POS, polegająca na wypłacie gotówki z kasy sklepu przy okazji płatności kartą za towary i usługi. Usługa ta jest dostępna na terenie Polski. W ramach usługi cash back można jednorazowo wypłacić do określonego przez organizacje płatnicze limitu (300 zł). Kwota limitu w usłudze cash back ustalana jest przez organizacje płatnicze. Warunkiem wypłaty jest jednocześnie dokonanie transakcji bezgotówkowej - nie jest możliwa sama wypłata gotówki.

Maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart:

- 5 000 PLN – dzienny limit wypłaty gotówki,

- 10 000 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,

- dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

Inne uwagi

 

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty należy ją zastrzec:

 1. telefonicznie za pomocą Infolinii (tel. +48 86 215 50 50),
 2. telefonicznie za pomocą ogólnopolskiego zastrzegania kart (tel.   +48 828 828 828),
 3. osobiście w placówce Banku,
 4. za pośrednictwem portalu kartowego.

 

 

Opis

 

 

Karta Visa Business Debetowa

Beneficjenci

 

- osoby prawne;

- jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu;

- osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkowa na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami;

- jednostki sektora finansów publicznych.

Karta wydawana jest do rachunku rozliczeniowego bieżącego.

Podstawowe parametry produktu

 

Dzięki karcie Visa można m.in. dokonać następujących operacji w Polsce i za granicą:

- płatności bezgotówkowych za towary i usługi
w placówkach handlowo – usługowych,

- wypłaty gotówki w bankomatach,

- realizacji transakcji za pośrednictwem sieci internet.

Możliwość skorzystania z usługi cash back - usługa na terminalach POS, polegająca na wypłacie gotówki z kasy sklepu przy okazji płatności kartą za towary i usługi. Usługa ta jest dostępna na terenie Polski. W ramach usługi cash back można jednorazowo wypłacić do określonego przez organizacje płatnicze limitu (300 zł). Kwota limitu w usłudze cash back ustalana jest przez organizacje płatnicze. Warunkiem wypłaty jest jednocześnie dokonanie transakcji bezgotówkowej - nie jest możliwa sama wypłata gotówki.

Maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart:

- 5 000 PLN – dzienny limit wypłaty gotówki,

- 20 000 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,

- dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

 

Inne uwagi

 

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty należy ją zastrzec:

 1. telefonicznie za pomocą Infolinii
  (tel. +48 86 215 50 50),
 2. telefonicznie za pomocą ogólnopolskiego zastrzegania kart (tel.   +48 828 828 828),
 3. osobiście w placówce Banku,
 4. za pośrednictwem portalu kartowego.

 

 

 

 

Opis

 

 

Karta debetowa z funkcją zbliżeniową
Visa payWave

Beneficjenci

 

 

Osoby fizyczne posiadające ROR (konto osobiste).

Podstawowe parametry produktu

 

Dzięki karcie Visa można m.in. dokonać następujących operacji w Polsce i za granicą:

- płatności bezgotówkowych za towary i usługi
w placówkach handlowo – usługowych,

- wypłaty gotówki w bankomatach,

- realizacji transakcji za pośrednictwem sieci internet.

Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski wynosi 30 PLN. Transakcje zbliżeniowe (bezstykowe) powyżej kwoty 30 PLN wymagają potwierdzenia kodem PIN.

Możliwość skorzystania z usługi cash back - usługa na terminalach POS, polegająca na wypłacie gotówki z kasy sklepu przy okazji płatności kartą za towary i usługi. Usługa ta jest dostępna na terenie Polski. W ramach usługi cash back można jednorazowo wypłacić do określonego przez organizacje płatnicze limitu (300 zł). Kwota limitu w usłudze cash back ustalana jest przez organizacje płatnicze. Warunkiem wypłaty jest jednocześnie dokonanie transakcji bezgotówkowej - nie jest możliwa sama wypłata gotówki.

Maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart:

- 5 000 PLN – dzienny limit wypłaty gotówki,

- 10 000 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,

- dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

 

Inne uwagi

 

Karty z funkcją zbliżeniową są wyposażone w antenę zbliżeniową. Jest elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliżeniową, komunikujące się z czytnikiem zbliżeniowym, pozwalające na dokonanie transakcji zbliżeniowej.

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty należy ją zastrzec:

 1. telefonicznie za pomocą Infolinii
  (tel. +48 86 215 50 50),
 2. telefonicznie za pomocą ogólnopolskiego zastrzegania kart (tel.   +48 828 828 828),
 3. osobiście w placówce Banku,
 4. za pośrednictwem portalu kartowego.

 

 
 

Opis

 

 

Naklejka zbliżeniowa Visa payWave

 Międzynarodowa karta płatnicza Visa, niespersonalizowana, umożliwiająca dokonywanie wyłącznie transakcji zbliżeniowych i internetowych.

Beneficjenci

 

 

Osoby fizyczne posiadające ROR (konto osobiste).

Podstawowe parametry produktu

 

Karta umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:

- płatności bezgotówkowych w sposób zbliżeniowy (bezstykowy) za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem Visa,

- realizacji transakcji za pośrednictwem sieci internet, transakcje takie zabezpieczone są kodem 3D Secure.

Karta posiada limit 50 PLN dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej (bezstykowej), transakcje takie nie wymagają potwierdzenia kodem PIN. Transakcje zbliżeniowe (bezstykowe) powyżej kwoty 50 PLN wymagają potwierdzenia kodem PIN. Transakcje zbliżeniowe są transakcjami autoryzowanymi.

Okres ważności karty – 3 lata.

Maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart:

0 PLN – dzienny limit wypłaty gotówki,

10 000 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,

dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

Inne uwagi

 

Karty z funkcją zbliżeniową są wyposażone w antenę zbliżeniową. Jest elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliżeniową, komunikujące się z czytnikiem zbliżeniowym, pozwalające na dokonanie transakcji zbliżeniowej.

 

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty należy ją zastrzec:

 

 1. telefonicznie za pomocą Infolinii
  (tel. +48 86 215 50 50),
 2. telefonicznie za pomocą ogólnopolskiego zastrzegania kart (tel.   +48 828 828 828),
 3. osobiście w placówce Banku,
 4. za pośrednictwem portalu kartowego.

 

 

 

Pełny wykaz bankomatów, znajduje się na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie oraz na stronie internetowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

 

 


Stawki WIBOR i WIBID

stosowane w BS Krasnystaw
Sierpień 2019
WIBID 3M  1,52%
WIBOR 1M  1,64%
WIBOR 3M  1,72%
kolektory, mieszkaniowy:
WIBOR 3M  1,72%
Stawki archiwalne

Kursy walut w BS

Tabela nr  z 20
                   Kupno  Sprzedaż
1 USD  
1 EUR  
1 GBP  
1 CHF  

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) "sesyjne", które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz tworzenia statystyk. Pliki te pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnym momencie modyfikując ustawienia przęglądarki.