• Aktualności

Aktualności

21-06-2023

Transakcje niskokwotowe

Uwalniamy transakcje niskokwotowe, realizowane w Internecie, od obowiązku silnego uwierzytelnieniaza pomocą 3D Secure. Zmiana ma na celu zwiększenie wygody poprzez szybsze finalizowanie zakup...
06-03-2023

WIRON

WIRON – informacje dla klientów W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy wyliczaniu oprocentowania kredytów, a także przy podaw...
16-12-2022

Komunikat dla Klientów Banku Spółdzielczego Oddział Nielisz dot. Taryfy opłat i prowizji dla Klientów Instytucjonalnych, w tym Rolników

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie w związku z połączeniem Banków i integracją systemów finansowych, podjął decyzję o ujednoliceniu Taryfy opłat i prowizji dla wszystkich Klientów, w tym K...
15-02-2023

Ograniczenia przekazów zagranicznych

Ze względu na ciągłe rozszerzanie sankcji gospodarczych, coraz częściej pojawiają się trudności w realizacji transakcji z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy (obecnie obwody: doniecki, ...
01-12-2022

Ograniczenia przekazów z/do Rosji i Białorusi

W związku z jednogłośnym przyjęciem w dniu 28.11.2022 r. przez Radę Unii Europejskiej decyzji o dodaniu naruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu...