Aktualności

ZAWIADOMIENIE !

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień 28.05.2021r., które rozpocznie się o godz. 10.00, w sali Stowarzyszenia...

więcej...

Informacja dla klientów

Szanowni Państwo Informujemy, iż w związku z obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz zmian ceny pieniądza na rynku międzybankowym, nastąpi zmiana oprocentowania środków ...

więcej...

Komunikat-ostrzeżenie

Szanowni Państwo kierujemy do Państwa ostrzeżenie  przed kampanią phishingową w sieci Internet podszywającą się pod firmy Orlen oraz ABB. Należy zwrócić uwagę na wiadomości e-mail, które zatytułowane...

więcej...

Wniosek Rodzina 500+

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że nowe wnioski o wypłatę świadczenia Rodzina 500 plus są dostępne w systemie bankowości elektronicznej EBO-RWD więcej informacji

więcej...