• Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT to jedna, ogólnodostępna i bezpłatna baza danych podmiotów
− w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo
które wykreślił z rejestru jako podatników VAT,
− zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako
podatników VAT została przywrócona.

Wykaz prowadzony jest w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (KAS).Podstawa prawna: art. 96b ust. 1 ustawy o VAT
Wykaz jest dostępny na stronie internetowej:

BIP MF link:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) link:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Od dnia 1 stycznia 2020 r. brak weryfikacji kontrahenta w Wykazie może przyczynić się do powstania negatywnych konsekwencji w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT.