• Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT to jedna, ogólnodostępna i bezpłatna baza danych podmiotów
− w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo
które wykreślił z rejestru jako podatników VAT,
− zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako
podatników VAT została przywrócona.

Wykaz prowadzony jest w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (KAS).Podstawa prawna: art. 96b ust. 1 ustawy o VAT
Wykaz jest dostępny na stronie internetowej:

BIP MF link:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) link:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Od dnia 1 stycznia 2020 r. brak weryfikacji kontrahenta w Wykazie może przyczynić się do powstania negatywnych konsekwencji w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT.

UWAGA NA FAŁSZYWE TELEFONY

Szanowni Klienci.

Ponownie informujemy i przestrzegamy przed telefonami od osób powołujących się na pracowników "Centrali Banków Spółdzielczych w Łomży Biuro Bezpieczeństwa" lub podobne instytucje. Scenariusz rozmowy polega na informowaniu klienta banku o zagrożeniu przejęcia rachunku przez osobę trzecią, prośba o wgranie programu antywirusowego, etc. Są to ewidentne próby wyłudzenia Państwa danych osobowych, danych do rachunku bankowego lub karty bankomatowej mające na celu dokonanie kradzieży Państwa środków. Prosimy pod żadnym pozorem o niepodawanie jakichkolwiek danych, nie otwierania przesłanych pocztą elektroniczną linków. O wszystkich tego typu  zdarzeniach prosimy  informować pracowników naszego Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.