• Zastrzeganie kart
 • Zastrzeganie kart

  Zastrzeganie kart

  W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży),  a także wejścia w posiadanie kodu PIN przez osoby niepowołane, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt
  • telefonicznie pod ogólnopolskim numerem 828 828 828
  • telefonicznie pod całodobowym numerem 86 215 50 50 lub numerami infolinii 801 321 456
   oraz 22 539 50 50
  • osobiście w dowolnej jednostce banku
  • za pośrednictwem portalu kartowego (www.kartosfera.pl)
  Dokonując telefonicznego zastrzeżenia karty należy podać dane pozwalające na identyfikację karty, która ma być zastrzeżona oraz niezwłocznie potwierdzić zastrzeżenie w Oddziale Banku w formie pisemnej.

  zast online

  Bezpieczeństwo

  Używając kart płatniczych, możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki. A kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.
  W przypadku utraty dokumentów również istnieje możliwość ich zastrzeżenia. Szczegóły znajdziesz na www.dokumentyzastrzezone.pl

  UWAGA NA FAŁSZYWE TELEFONY

  Szanowni Klienci.

  Ponownie informujemy i przestrzegamy przed telefonami od osób powołujących się na pracowników "Centrali Banków Spółdzielczych w Łomży Biuro Bezpieczeństwa" lub podobne instytucje. Scenariusz rozmowy polega na informowaniu klienta banku o zagrożeniu przejęcia rachunku przez osobę trzecią, prośba o wgranie programu antywirusowego, etc. Są to ewidentne próby wyłudzenia Państwa danych osobowych, danych do rachunku bankowego lub karty bankomatowej mające na celu dokonanie kradzieży Państwa środków. Prosimy pod żadnym pozorem o niepodawanie jakichkolwiek danych, nie otwierania przesłanych pocztą elektroniczną linków. O wszystkich tego typu  zdarzeniach prosimy  informować pracowników naszego Banku.

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.