Rachunki

Rachunki bankowe dla firm

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące, pomocnicze oraz rachunki wyodrębnionych środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele dla podmiotów gospodarczych. U nas otwarcie rachunku jest zawsze darmowe.

Proponujemy Państwu następujące plany taryfowe

Konto Biznes
Uniwersalne konto o zbalansowanych opłatach,  z dodatkowymi usługami.
 
Konto mBiznes
Dla oszczędnych wykonujących mniejszą liczbę operacji międzybankowych. Wyższą opłatę za przelewy do innych banków rekompensuje znacznie niższa opłata za prowadzenie rachunku.
Konto eBiznes
Dla aktywnych przedsiębiorców. W ramach jednej opłaty za prowadzenie rachunku - nieograniczona liczba darmowych przelewów do innych banków.
 
Konto Komfort
Rachunek dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej.