Rachunki

Rachunki bankowe dla firm

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące, pomocnicze oraz rachunki wyodrębnionych środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele dla podmiotów gospodarczych. U nas otwarcie rachunku jest zawsze darmowe.

Proponujemy Państwu następujące plany taryfowe

Konto Biznes
Uniwersalne konto o zbalansowanych opłatach,  z dodatkowymi usługami.
 
Konto mBiznes
Dla oszczędnych wykonujących mniejszą liczbę operacji międzybankowych. Wyższą opłatę za przelewy do innych banków rekompensuje znacznie niższa opłata za prowadzenie rachunku.
Konto eBiznes
Dla aktywnych przedsiębiorców. W ramach jednej opłaty za prowadzenie rachunku - nieograniczona liczba darmowych przelewów do innych banków.
 
Konto Komfort
Rachunek dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że organy statutowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie oraz Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim zgodnie postanowiły o połączeniu obydwu banków.

Od 01 czerwca 2022 roku Banki działają jako jednolity podmiot finansowy pod nazwą:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

ul. Mostowa 25, 22-300 Krasnystaw.

Łącząc Banki organizacyjnie, połączymy różne kompetencje i doświadczenia, wykorzystując wszystko co najlepsze, aby zapewniać Państwu szeroką i nowoczesną ofertę produktową.

Połączenie Banków nie nakłada na Klientów żadnych dodatkowych obowiązków.

Dołożymy wszelkich starań, aby proces łączeniowy był nieodczuwalny dla dotychczasowych oraz nowych Klientów. Połączenie wpłynie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej naszej wspólnej organizacji na rynku usług finansowych, pozwalając tym samym być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.