• Ład Korporacyjny
 • Ład Korporacyjny

  Informacja o przedsiębiorcach i przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 Prawa bankowego (Dz.U.2016.1988 z poźn. zm.), którzy przy wykonywaniu na rzecz Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową:

  I-BS.pl Sp. z o.o.
  ul. Solidarności 2

  Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych
  Spółka z.o.o. ul. Grzybowska 81
  00-844 Warszawa

  Blue Media S.A.
  ul. Powstańców Warszawy 6
  81-718 Sopot

  UWAGA NA FAŁSZYWE TELEFONY

  Szanowni Klienci.

  Ponownie informujemy i przestrzegamy przed telefonami od osób powołujących się na pracowników "Centrali Banków Spółdzielczych w Łomży Biuro Bezpieczeństwa" lub podobne instytucje. Scenariusz rozmowy polega na informowaniu klienta banku o zagrożeniu przejęcia rachunku przez osobę trzecią, prośba o wgranie programu antywirusowego, etc. Są to ewidentne próby wyłudzenia Państwa danych osobowych, danych do rachunku bankowego lub karty bankomatowej mające na celu dokonanie kradzieży Państwa środków. Prosimy pod żadnym pozorem o niepodawanie jakichkolwiek danych, nie otwierania przesłanych pocztą elektroniczną linków. O wszystkich tego typu  zdarzeniach prosimy  informować pracowników naszego Banku.

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.