• Ład Korporacyjny
 • Ład Korporacyjny

  Informacja o przedsiębiorcach i przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 Prawa bankowego (Dz.U.2016.1988 z poźn. zm.), którzy przy wykonywaniu na rzecz Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową:

  I-BS.pl Sp. z o.o.
  ul. Solidarności 2

  Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych
  Spółka z.o.o. ul. Grzybowska 81
  00-844 Warszawa

  Autopay S.A.
  ul. Powstańców Warszawy 6
  81-718 Sopot