Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich finansów zależy również od Ciebie.
Korzystając z Bankowości internetowej bądź czujny !!!

Sprawdź, czy na pasku adresu strony wyświetlona została zamknięta kłódka  Upewnij się również, że adres zaczyna się od liter „https"

Klikając w zamkniętą kłódkę sprawdź, czy strona zabezpieczona jest ważnym certyfikatem wydanym dla bskrasnystaw.pl oraz czy połączenie jest szyfrowane TLS.

Posiadaj legalny system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe i aktualizuj go regularnie o nowe wersje.

Nie korzystaj z komputerów ogólnie dostępnych, np. w kawiarence internetowej.

Nigdy nie loguj się za pośrednictwem linków które otrzymałeś z nieautoryzowanych źródeł (np. e-mail.)

Dla zwiększenia bezpieczeństwa możesz ustalić limit operacji dla przelewów.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa możesz ustalić limit operacji dla przelewów.

Zapraszamy także do zapoznania się z:
Poradnikiem zawierającym podstawowe informacje i zasady o których warto pamiętać: Bezpieczny bank – ZBP