Karty

 • Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty kart płatniczych

  W związku z wejściem w życie dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) zobowiązującej do stosowania silnego uwierzytelniania (SCA) we wszystkich płatnościach internetowych dokonanych kartą, od stycznia 2021r. zmianie ulegnie sposób autoryzacji tych transakcji.

  Aby dokonać tych płatności wymagane będzie: podanie kodu PIN ustawionego dla 3D Secure w KartoSFERZE, a następnie kodu przesłanego w wiadomości SMS na nr tel. podany w Banku.

  Szczegółowa instrukcja jak tego dokonać znajduje się w zakładce KartoSFERA zarządzanie kartami.

  Bank oferuje następujące typy kart: debetowe i kredytowe:

  • karty  MasterCard
  • karty Visa

  Karta wydawana przez Bank jest międzynarodową kartą płatniczą, którą można się posługiwać w Polsce oraz za granicą.

  Posiadacz rachunku może zawnioskować o dowolną liczbę kart dodatkowych dla członków rodziny lub osób spoza rodziny, które ukończyły 13. rok życia (z wyłączeniem karty przedpłaconej).

 • KartoSFERA to portal, na którym Klienci naszego Banku i całego Zrzeszenia BPS mogą zarządzać swoimi kartami płatniczymi.

  W związku z wejściem w życie dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) zobowiązującej do stosowania silnego uwierzytelniania (SCA) we wszystkich płatnościach internetowych dokonanych kartą, od stycznia 2021r. zmianie ulegnie sposób autoryzacji tych transakcji.

                  Aby dokonać tych płatności wymagane będzie: podanie kodu PIN ustawionego dla 3D Secure w KartoSFERZE, a następnie kodu przesłanego w wiadomości SMS na nr tel. podany w Banku.

                  Po zalogowaniu do KartoSFERY ustaw kod PIN dla transakcji internetowych w zakładce 3D Secure, aby móc wykonywać transakcji kartą w Internecie. 

  Instrukcja jak tego dokonać znajduje się w Przewodniku użytkownika

  Pierwsze logowanie w portalu kartosfera

  Aktywacja karty w portalu kartosfera

  Jak nadać PIN w KartoSFERZE

  Jak uwierzytelnić transakcję

  Przewodnik Użytkownika na portalu kartowym „KARTOSFERA”

   

  W celu poprawnego zarejestrowania się w portalu kartowym, który jest dostępny od dnia 01.02.2015 roku należy wykonać następujące czynności:

  • Wejść na stronę portalu kartowego www.kartosfera.pl,
  • Podać numer PESEL,
  • Wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

  Za pośrednictwem portalu możecie Państwo dokonać następujących czynności:

  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
  • Włączyć/Wyłączyć płatności zbliżeniowe
  • Zmieniać limity na karcie
  • Zmieniać kod PIN,
  • Zastrzegać kartę.

  Można tu m.in.:

  - aktywować kartę;

  - zastrzec kartę;

  - zmienić PIN do karty;

  - aktywować usługę 3D Secure

  - zmieniać limity transakcji gotówkowych, bezgotówkowych i internetowych karty;

  - zarządzać płatnościami zbliżeniowymi.

 • Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty kart płatniczych

  Bank oferuje następujące typy kart:

  • karta zbliżeniowa MasterCard Business PayPass;
  • karta zbliżeniowa Visa Business PayWave;
  • karta debetowa VISA Euro;

  Karta wydawana przez Bank jest międzynarodową kartą płatniczą, którą można się posługiwać w Polsce oraz za granicą.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że organy statutowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie oraz Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim zgodnie postanowiły o połączeniu obydwu banków.

Od 01 czerwca 2022 roku Banki działają jako jednolity podmiot finansowy pod nazwą:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

ul. Mostowa 25, 22-300 Krasnystaw.

Łącząc Banki organizacyjnie, połączymy różne kompetencje i doświadczenia, wykorzystując wszystko co najlepsze, aby zapewniać Państwu szeroką i nowoczesną ofertę produktową.

Połączenie Banków nie nakłada na Klientów żadnych dodatkowych obowiązków.

Dołożymy wszelkich starań, aby proces łączeniowy był nieodczuwalny dla dotychczasowych oraz nowych Klientów. Połączenie wpłynie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej naszej wspólnej organizacji na rynku usług finansowych, pozwalając tym samym być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.