Lokaty

  • Bank posiada w swej ofercie szeroki wybór lokat. Dyspozycje założenia lokaty można złożyć w placówce Banku lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
    Oferowane okresy oraz proponowane terminy określa obowiązująca Tabela oprocentowania.

    Środki zgromadzone na rachunkach Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie objęte są gwarancjami BFG, na zasadach opisanych w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie