Karty

 • Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty kart płatniczych

  W związku z wejściem w życie dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) zobowiązującej do stosowania silnego uwierzytelniania (SCA) we wszystkich płatnościach internetowych dokonanych kartą, od stycznia 2021r. zmianie ulegnie sposób autoryzacji tych transakcji.

  Aby dokonać tych płatności wymagane będzie: podanie kodu PIN ustawionego dla 3D Secure w KartoSFERZE, a następnie kodu przesłanego w wiadomości SMS na nr tel. podany w Banku.

  Szczegółowa instrukcja jak tego dokonać znajduje się w zakładce KartoSFERA zarządzanie kartami.

  Bank oferuje następujące typy kart: debetowe i kredytowe:

  • karty  MasterCard
  • karty Visa

  Karta wydawana przez Bank jest międzynarodową kartą płatniczą, którą można się posługiwać w Polsce oraz za granicą.

 • KartoSFERA to portal, na którym Klienci naszego Banku i całego Zrzeszenia BPS mogą zarządzać swoimi kartami płatniczymi.

  W związku z wejściem w życie dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) zobowiązującej do stosowania silnego uwierzytelniania (SCA) we wszystkich płatnościach internetowych dokonanych kartą, od stycznia 2021r. zmianie ulegnie sposób autoryzacji tych transakcji.

                  Aby dokonać tych płatności wymagane będzie: podanie kodu PIN ustawionego dla 3D Secure w KartoSFERZE, a następnie kodu przesłanego w wiadomości SMS na nr tel. podany w Banku.

                  Po zalogowaniu do KartoSFERY ustaw kod PIN dla transakcji internetowych w zakładce 3D Secure, aby móc wykonywać transakcji kartą w Internecie. 

  Instrukcja jak tego dokonać znajduje się w Przewodniku użytkownika

  Pierwsze logowanie w portalu kartosfera

  Aktywacja karty w portalu kartosfera

  Jak nadać PIN w KartoSFERZE

  Jak uwierzytelnić transakcję

  Przewodnik Użytkownika na portalu kartowym „KARTOSFERA”

   

  W celu poprawnego zarejestrowania się w portalu kartowym, który jest dostępny od dnia 01.02.2015 roku należy wykonać następujące czynności:

  • Wejść na stronę portalu kartowego www.kartosfera.pl,
  • Podać numer PESEL,
  • Wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

  Za pośrednictwem portalu możecie Państwo dokonać następujących czynności:

  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
  • Włączyć/Wyłączyć płatności zbliżeniowe
  • Zmieniać limity na karcie
  • Zmieniać kod PIN,
  • Zastrzegać kartę.

  Można tu m.in.:

  - aktywować kartę;

  - zastrzec kartę;

  - zmienić PIN do karty;

  - aktywować usługę 3D Secure

  - zmieniać limity transakcji gotówkowych, bezgotówkowych i internetowych karty;

  - zarządzać płatnościami zbliżeniowymi.

 • Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty kart płatniczych

  Bank oferuje następujące typy kart:

  • karta zbliżeniowa MasterCard PayPass;
  • karta zbliżeniowa Visa payWave;
  • karta niespersonalizowana Visa (Instant Issue);
  • naklejka zbliżeniowa Visa payWave;
  • karta debetowa VISA Euro;
  • karta przedpłacona MasterCard

  Karta wydawana przez Bank jest międzynarodową kartą płatniczą, którą można się posługiwać w Polsce oraz za granicą.

 • Karta kredytowa umożliwia wykorzystanie kredytu w momencie kiedy jest on potrzebny, bez żadnych dodatkowych formalności. Możesz płacić za zakupu na całym świecie oraz internecie, a także za codzienne sprawunki.

  • Kwota kredytu - minimalny limit kredytowy to 1 000,00 zł, maksymalny limit kredytowy 20 000,00 PLN. (kwota uzależniona od zdolności kredytowej Klienta).
  • Okres kredytowania - limit przyznawany jest na 36 miesięcy, z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne 36 miesięcy. Bez odsetkowy kredyt - dla transakcji bezgotówkowych, do 51 dni pod warunkiem spłaty całości zadłużenia w dacie wskazanej na wyciągu.
  • Spłata kredytu - wykorzystany limit kredytowy możesz spłacić jednorazowo lub w dowolnych ratach (minimalna kwota spłaty zadłużenia w wyznaczonej dacie wskazana zostanie w wyciągu).
  • Każda spłata automatycznie powiększa dostępnie środki w ramach limitu kredytowego
  • Możliwość wydania kilku kart

   

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że organy statutowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie oraz Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim zgodnie postanowiły o połączeniu obydwu banków.

Od 01 czerwca 2022 roku Banki działają jako jednolity podmiot finansowy pod nazwą:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

ul. Mostowa 25, 22-300 Krasnystaw.

Łącząc Banki organizacyjnie, połączymy różne kompetencje i doświadczenia, wykorzystując wszystko co najlepsze, aby zapewniać Państwu szeroką i nowoczesną ofertę produktową.

Połączenie Banków nie nakłada na Klientów żadnych dodatkowych obowiązków.

Dołożymy wszelkich starań, aby proces łączeniowy był nieodczuwalny dla dotychczasowych oraz nowych Klientów. Połączenie wpłynie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej naszej wspólnej organizacji na rynku usług finansowych, pozwalając tym samym być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.