• O Banku

O Banku

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

ul. Mostowa 25, 22-300 Krasnystaw, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000104200, NIP 5640001749

Regon 000500955

Kod SWIFT: „POLUPLPR”