• Misja
 • Misja

  Misja

  Misją Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie jest efektywne, profesjonalne i kompleksowe zaspokajanie potrzeb finansowych dotychczasowych oraz nowych Klientów, stałe umacnianie udziału w lokalnym rynku usług finansowych oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego lokalnego środowiska. Działamy w interesie swoich członków z poszanowaniem interesu wszystkich klientów. Świadczymy korzystne i dogodne usługi kredytowe, oferujemy bezpieczne rachunki oszczędnościowe i rozliczeniowe w sposób rzetelny i konkurencyjny dla osób prawnych i podmiotów gospodarczych, rolników, rzemieślników oraz ludności, kierując się ich dobrem oraz dobrze pojętym interesem Banku. Stanowimy własność naszych członków i będąc efektywnym podmiotem o dobrej kondycji finansowej dążymy do pomnażania korzyści naszych członków oraz wspieramy wysiłki na rzecz rozwoju regionu, o ile działania te nie są sprzeczne z interesami Banku.

  Nowoczesność, efektywność, innowacyjność i ostrożność gwarantująca bezpieczeństwo środków naszych Klientów to cechy Banku ważne dziś i w przyszłości.

  UWAGA NA FAŁSZYWE TELEFONY

  Szanowni Klienci.

  Ponownie informujemy i przestrzegamy przed telefonami od osób powołujących się na pracowników "Centrali Banków Spółdzielczych w Łomży Biuro Bezpieczeństwa" lub podobne instytucje. Scenariusz rozmowy polega na informowaniu klienta banku o zagrożeniu przejęcia rachunku przez osobę trzecią, prośba o wgranie programu antywirusowego, etc. Są to ewidentne próby wyłudzenia Państwa danych osobowych, danych do rachunku bankowego lub karty bankomatowej mające na celu dokonanie kradzieży Państwa środków. Prosimy pod żadnym pozorem o niepodawanie jakichkolwiek danych, nie otwierania przesłanych pocztą elektroniczną linków. O wszystkich tego typu  zdarzeniach prosimy  informować pracowników naszego Banku.

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.