• Misja
  • Misja

    Misja

    Misją Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie jest efektywne, profesjonalne i kompleksowe zaspokajanie potrzeb finansowych dotychczasowych oraz nowych Klientów, stałe umacnianie udziału w lokalnym rynku usług finansowych oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego lokalnego środowiska. Działamy w interesie swoich członków z poszanowaniem interesu wszystkich klientów. Świadczymy korzystne i dogodne usługi kredytowe, oferujemy bezpieczne rachunki oszczędnościowe i rozliczeniowe w sposób rzetelny i konkurencyjny dla osób prawnych i podmiotów gospodarczych, rolników, rzemieślników oraz ludności, kierując się ich dobrem oraz dobrze pojętym interesem Banku. Stanowimy własność naszych członków i będąc efektywnym podmiotem o dobrej kondycji finansowej dążymy do pomnażania korzyści naszych członków oraz wspieramy wysiłki na rzecz rozwoju regionu, o ile działania te nie są sprzeczne z interesami Banku.

    Nowoczesność, efektywność, innowacyjność i ostrożność gwarantująca bezpieczeństwo środków naszych Klientów to cechy Banku ważne dziś i w przyszłości.