• Władze Banku

Władze Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie

Radosław Chmielewski - Prezes Zarządu
Maria Brzezińska - Wiceprezes Zarządu
Sławomir Kozioł - Wiceprezes Zarządu
Roman Mrowiński - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie

Tadeusz Dziwisz- Przewodniczący RN
Ryszard Bochniak - Zastępca Przewodniczącego RN
Julian Miszczak - Sekretarz RN
Bogdan Chruściel - Członek RN
Jan Chruściel - Członek RN
Teresa Jaremek - Członek RN
Stanisław Jarmuł - Członek RN
Zygmunt Karczewski - Członek RN
Marian Manachiewicz - Członek RN
Maria Olech - Członek RN
Dariusz Sęczkowski - Członek RN
Andrzej Smyk - Członek RN
Stanisław Stańczyk - Członek RN
Leszek Szeniak - Członek RN
Stanisław Wyłupek - Członek RN