• Władze Banku

Władze Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie

Radosław Chmielewski - Prezes Zarządu
Maria Brzezińska - Wiceprezes Zarządu
Sławomir Kozioł - Wiceprezes Zarządu
Stanisław Albiniak - Członek Zarząd

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie

Tadeusz Dziwisz- Przewodniczący RN
Ryszard Bochniak - Zastępca Przewodniczącego RN
Julian Miszczak - Sekretarz RN
Bogdan Chruściel - Członek RN
Jan Chruściel - Członek RN
Teresa Jaremek - Członek RN
Stanisław Jarmuł - Członek RN
Zygmunt Karczewski - Członek RN
Marian Manachiewicz - Członek RN
Maria Olech - Członek RN
Dariusz Sęczkowski - Członek RN
Andrzej Smyk - Członek RN
Stanisław Stańczyk - Członek RN
Leszek Szeniak - Członek RN
Stanisław Wyłupek - Członek RN

UWAGA NA FAŁSZYWE TELEFONY

Szanowni Klienci.

Ponownie informujemy i przestrzegamy przed telefonami od osób powołujących się na pracowników "Centrali Banków Spółdzielczych w Łomży Biuro Bezpieczeństwa" lub podobne instytucje. Scenariusz rozmowy polega na informowaniu klienta banku o zagrożeniu przejęcia rachunku przez osobę trzecią, prośba o wgranie programu antywirusowego, etc. Są to ewidentne próby wyłudzenia Państwa danych osobowych, danych do rachunku bankowego lub karty bankomatowej mające na celu dokonanie kradzieży Państwa środków. Prosimy pod żadnym pozorem o niepodawanie jakichkolwiek danych, nie otwierania przesłanych pocztą elektroniczną linków. O wszystkich tego typu  zdarzeniach prosimy  informować pracowników naszego Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.