Program "Rodzina 500+"

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.

 

Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek należy zalogować się do systemu bankowości internetowej EBO RWD i z głównego menu wybrać zakładkę "Wnioski", a następnie "Wnioski rządowe" >> "Złóż wniosek"

rzadowe

Do wniosku można załączyć dokumenty w formie skanu: PDF, JPG lub PNG.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępny jest szczegółowy informator, w którym wyjaśnione zostało jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku w Programie Rodzina 500 plus.

Zalecaną przeglądarką internetową do składania powyższych wniosków jest Google Chrome