Usługi bankowe

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie świadczy  dodatkowo usługi w następującym zakresie:

  • przechowywanie kaset depozytowych
  • przechowywanie w depozycie bankowym:
    • książeczek i bonów oszczędnościowych
    • papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.
    • duplikatów kluczy jednostek - posiadaczy rachunków bankowych
    • weksli złożonych do depozytu