• Informacje finansowe
 • Informacje finansowe

  Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie jest bankiem wiarygodnym, opartym wyłącznie na polskim kapitale. Właścicielami są jego członkowie.

  Poniżej zamieszczamy informacje o sytuacji finansowej banku.
  Stan na dzień 31.08.2023 r.  

  1. Suma bilansowa 723 258 819,93 zł
  2. Fundusze własne 57 314 065,16 zł
  3. Depozyty ogółem 642 921 206,86 zł
  4. Kredyty ogółem 253 644 140,52 zł
    w tym kredyty osób prywatnych 70 721 555,25 zł
  5. Nadwyżka środków w tym:  
    na rachunkach w Zrzeszeniu i w kasach Banku 30 671 424,44 zł
    na lokatach na rynku międzybankowym,bonach,  obligacjach 428 618 291,44 zł
  6. Wynik działalności bankowej 27 503 162,35 zł
  7. Koszty działania banku wraz z amortyzacją 12 001 459,33 zł
  8. Zysk netto bieżącego roku 9 346 123,24 zł
  9. ROE netto (rentowność kapitałów) 27,90%
  10. ROA netto (rentowność aktywów) 2,09%
  11. Współczynnik kapitałowy 23,41%

  OSZCZĘDNOŚCI zdeponowane w naszym banku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
  Kwotę gwarancji określa Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.08.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.07.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.06.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.05.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.04.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.03.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 28.02.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.01.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.11.2022 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.10.2022 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.08.2022 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.07.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.06.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.05.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.04.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.03.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 28.02.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.01.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.12.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.11.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.10.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.09.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.08.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.07.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.06.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.05.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.04.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.03.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 28.02.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.01.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.12.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.11.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.10.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.09.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.08.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.07.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.06.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.05.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.04.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.03.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 29.02.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.01.2020r