• Informacje finansowe
 • Informacje finansowe

  Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie jest bankiem wiarygodnym, opartym wyłącznie na polskim kapitale. Właścicielami są jego członkowie.

  Poniżej zamieszczamy informacje o sytuacji finansowej banku.
  Stan na dzień 30.11.2023 r.  

  1. Suma bilansowa 755 451 307,82 zł
  2. Fundusze własne 57 117 703,33 zł
  3. Depozyty ogółem 670 799 479,26 zł
  4. Kredyty ogółem 285 704 030,6 zł
    w tym kredyty osób prywatnych 67 715 479,26 zł
  5. Nadwyżka środków w tym:  
    na rachunkach w Zrzeszeniu i w kasach Banku 35 422 266,79 zł
    na lokatach na rynku międzybankowym,bonach,  obligacjach 423 887 792,99 zł
  6. Wynik działalności bankowej 38 426 446,08 zł
  7. Koszty działania banku wraz z amortyzacją 16 897 122,44 zł
  8. Zysk netto bieżącego roku 12 867 888,41 zł
  9. ROE netto (rentowność kapitałów) 27,03 %
  10. ROA netto (rentowność aktywów) 2,07%
  11. Współczynnik kapitałowy 21,17%

  OSZCZĘDNOŚCI zdeponowane w naszym banku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
  Kwotę gwarancji określa Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.11.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.10.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.09.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.08.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.07.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.06.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.05.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.04.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.03.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 28.02.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.01.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.11.2022 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.10.2022 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.08.2022 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.07.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.06.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.05.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.04.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.03.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 28.02.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.01.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.12.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.11.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.10.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.09.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.08.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.07.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.06.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.05.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.04.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.03.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 28.02.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.01.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.12.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.11.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.10.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.09.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.08.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.07.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.06.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.05.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.04.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.03.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 29.02.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.01.2020r