• Informacje finansowe
 • Informacje finansowe

  Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie jest bankiem wiarygodnym, opartym wyłącznie na polskim kapitale. Właścicielami są jego członkowie.

  Poniżej zamieszczamy informacje o sytuacji finansowej banku.
  Stan na dzień 28.02.2023 r.

    

  1. Suma bilansowa 657 411 536,73 zł
  2. Fundusze własne 47 136 649,55 zł
  3. Depozyty ogółem 588 575 899,14 zł
  4. Kredyty ogółem 232 365 869,78 zł
    w tym kredyty osób prywatnych 69 034 893,60 zł
  5. Nadwyżka środków w tym:  
    na rachunkach w Zrzeszeniu i w kasach Banku 29 194 308,04 zł
    na lokatach na rynku międzybankowym,bonach,  obligacjach 384 946 951,46 zł
  6. Wynik działalności bankowej 6 620 648,20 zł
  7. Koszty działania banku wraz z amortyzacją 2 776 886,54 zł
  8. Zysk netto bieżącego roku 2 500 025,01 zł
  9. ROE netto (rentowność kapitałów) 32,01%
  10. ROA netto (rentowność aktywów) 2,27%
  11. Współczynnik kapitałowy 20,8%

  OSZCZĘDNOŚCI zdeponowane w naszym banku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
  Kwotę gwarancji określa Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 28.02.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.01.2023 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.11.2022 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.10.2022 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.08.2022 r.

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.07.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.06.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.05.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.04.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.03.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 28.02.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.01.2022r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.12.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.11.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.10.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.09.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.08.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.07.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.06.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.05.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.04.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.03.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 28.02.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.01.2021r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.12.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.11.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.10.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.09.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.08.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.07.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.06.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.05.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 30.04.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.03.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 29.02.2020r

  Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie wg stanu na dzień 31.01.2020r