• Aktualności
16-12-2022

Komunikat dla Klientów Banku Spółdzielczego Oddział Nielisz dot. Taryfy opłat i prowizji dla Klientów Instytucjonalnych, w tym Rolników

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie w związku z połączeniem Banków i integracją systemów finansowych, podjął decyzję o ujednoliceniu Taryfy opłat i prowizji dla wszystkich Klientów, w tym K...
01-12-2022

Ograniczenia przekazów z/do Rosji i Białorusi

W związku z jednogłośnym przyjęciem w dniu 28.11.2022 r. przez Radę Unii Europejskiej decyzji o dodaniu naruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu...
27-09-2022

Wiecej bezprowizyjnych bankomatów

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął sie proces poszerzania sieci bankomatów Planet Cash o urządzenia Banku Credit Agricole. W związku z tym, lista bankomatów bezprowizyjnych, z których mogą korzyst...
31-10-2022

Dłuższy okres ważności kart

Z przyjemnością informujemy, że wydłużeniu ulegają okresy ważności kart płatniczych wydawanych przez nasz Bank - z okresu 3 lat na okres 5 lat. Wydłużony okres ważności dotyczy kart wydawanych od d...
28-07-2022

Ustawowe wakacje kredytowe

Zgodnie z zapisami Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 7 lipca 2022 r. Dz.U. 2022 poz. 1488, z dniem 29 lipca 2...