Informacja w sprawie zakończenia Programu PFR

Szanowni Klienci

Informujemy,  że z dniem 31 lipca br. upłynął termin składania wniosków o subwencję finansową w ramach Programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju . Dnia 1 sierpnia br. dla całego Zrzeszenia systemowo została wyłączona możliwość składania wniosków.
Jednocześnie poniżej przedstawiamy harmonogram zakończenia poszczególnych etapów związanych z przyznawaniem subwencji.

1) 14.08.2020 r. – jest ostatnim dniem dla klienta na składanie reklamacji dla wniosków o subwencję złożonych do 31.07.2020 r.
2) 30.09.2020 r. – jest ostatnim dniem dla klienta na składnie wniosków odwoławczych (termin wynika z dwumiesięcznego okresu na złożenie odwołania liczonego od 31.07.2020 r.)
3) 16.10.2020 r. – jest ostaniem dniem na składanie reklamacji do wniosków odwoławczych; jednocześnie cały proces składania reklamacji dla klienta kończy się w tej dacie.

Dziękujemy wszystkim za skorzystanie z pośrednictwa naszego Banku w Programie Tarczy Finansowej PFR.