Jakość powietrza online

W trosce o zdrowie mieszkańców Krasnegostawu, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie  zakupił pierwszy w powiecie czujnik jakości powietrza umożliwiający pomiar stężenia smogu (pyłów PM10, PM2,5 i PM1).
Korzystając z widgetu umieszczonego na naszej stronie, mogą Państwo wybrać najbardziej bezpieczną dla zdrowia porę do wyjścia na spacer lub do sklepu.
W najbliższym czasie planujemy zakup kolejnych czujników  dla  Oddziałów Banku.