Połączenie Banków

21-04-2022

Drodzy Klienci,

Uprzejmie informujemy, że dwa działające na rynku lokalnym Banki: Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie oraz Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim, postanowiły połączyć siły, tworząc jednolity podmiot finansowy. Odpowiednie uchwały, potwierdzające połączenie, zostały już podjęte przez udziałowców obydwu Banków.

Połączenie Banków zostało zaplanowane na dzień 31 maja 2022 r.

Ta strategiczna decyzja sprawi, iż stworzony zostanie solidny i o większych możliwościach działania Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie. Gwarantuje to potencjał posiadany przez obydwa Banki. Fachowa kadra, szeroki pakiet oferowanych usług i produktów oraz zastosowane innowacyjne rozwiązania techniczne zapewnią, że na lokalnym rynku bankowym Bank będzie mógł efektywniej wykonywać swoją działalność, do czego przyczyni się również optymalizacja i racjonalizacja sieci naszych wspólnych placówek. Celem połączenia jest przede wszystkim sprostanie Państwa oczekiwaniom, dotyczącym różnorodności proponowanych produktów bankowych oraz zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług.

Pragniemy podkreślić i zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby cały proces łączenia Banków postępował systematycznie, sprawnie, bez żadnych perturbacji i pozostał nieodczuwalny dla Państwa i  w żaden sposób nie  wpłynął na wzajemne relacje.

Informacje na temat połączenia można uzyskać na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, jak również telefonicznie pod numerem 825760938.

Niniejsza informacja spełnia warunki zawiadomienia o połączeniu Banków w rozumieniu art. 124d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.

Jesteśmy przekonani, że podjęta decyzja to bardzo korzystne rozwiązanie, które da Państwu poczucie stabilizacji i umożliwi uzyskanie wymiernych korzyści. Połączone Banki dysponować będą większymi zasobami finansowymi, sprawną organizacją, wyspecjalizowanym zespołem i najlepszymi rozwiązaniami technicznymi. Dzięki temu będziemy mogli Państwu zaoferować bogatszą paletę propozycji dostosowaną do Waszych potrzeb.

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie                 Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim