Ustawowe wakacje kredytowe

28-07-2022

Zgodnie z zapisami Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 7 lipca 2022 r. Dz.U. 2022 poz. 1488, z dniem 29 lipca 2022 r. można składać w Banku wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe, czyli tzw. wakacje kredytowe.

Wakacje kredytowe to: wstrzymanie, na wniosek Kredytobiorcy, płatności raty kredytu mieszkaniowego, obejmujące zarówno część kapitałową jak i odsetkową kredytu.

Wprowadzone rozwiązania  zakładają, że:

 • dotyczą konsumentów, którzy zawarli z Bankiem umowę kredytu mieszkaniowego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych przed 01 lipca 2022 r., a termin zakończenia okresu kredytowania przypada po 1 stycznia 2023 r.
 • maksymalnie można skorzystać z 8 miesięcy wakacji kredytowych w latach 2022 i 2023
  ( po dwa miesiące w III i IV kwartale 2022 r. i po 1 miesiącu na każdym kwartale 2023r.),
 • zawieszenie dotyczy tylko jednego kredytu hipotecznego, nawet jeśli kredytobiorca spłaca kilka takich kredytów w Banku,
 • dostępne są tylko dla osób spłacających kredyt w złotówkach,
 • od wakacji kredytowych nie są naliczane i pobierane dodatkowe odsetki, prowizje, koszty,
 • nie istnieje konieczność podpisywania aneksu,
 • informacja o zawieszeniu spłaty przekazywana jest do Biura Informacji Kredytowej.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego dostępny jest od 29 lipca 2022 r. na stronie internetowej Banku i w bankowości elektronicznej EBO.

Rekomendowane sposoby składania wniosków:   

 1. Bezpośrednio w placówkach Banku.
 2. W przypadku jednego kredytobiorcy w umowie kredytowej, poprzez bankowość elektroniczną EBO.

UWAGA NA FAŁSZYWE TELEFONY

Szanowni Klienci.

Ponownie informujemy i przestrzegamy przed telefonami od osób powołujących się na pracowników "Centrali Banków Spółdzielczych w Łomży Biuro Bezpieczeństwa" lub podobne instytucje. Scenariusz rozmowy polega na informowaniu klienta banku o zagrożeniu przejęcia rachunku przez osobę trzecią, prośba o wgranie programu antywirusowego, etc. Są to ewidentne próby wyłudzenia Państwa danych osobowych, danych do rachunku bankowego lub karty bankomatowej mające na celu dokonanie kradzieży Państwa środków. Prosimy pod żadnym pozorem o niepodawanie jakichkolwiek danych, nie otwierania przesłanych pocztą elektroniczną linków. O wszystkich tego typu  zdarzeniach prosimy  informować pracowników naszego Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.