Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie przeglądów technicznych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądów technicznych
budynków należących do Banku Spółdzielczego
w Krasnymstawie


Nazwa i adres zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, ul. Mostowa 25, 22-300 Krasnystaw.
Telefon: 0-82-576-17-18, fax:0-82-576-31-67
Osoba upoważniona do kontaktów:
Leszek Magier, tel. 512-094-774,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów technicznych – rocznych - obiektów
Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ppkt a, ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane tj.: - okresowa coroczna kontrola stanu technicznego elementów budynku
i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników
występujących podczas użytkowania obiektu.

Rodzaj zamówienia: zlecenie na wykonanie usługi
Tryb postępowania: porównanie ofert
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Przedmiotem w/w zapytania ofertowego jest wykonanie rocznych przeglądów w następujących
obiektach BS Krasnystaw:
1. Centrala BS Krasnystaw – Krasnystaw, ul. Mostowa 25 (pow. 1162 m2),
2. Oddział BS Krasnystaw w Gorzkowie, ul. Główna 11 (pow. 324 m2),
3. Oddział BS Krasnystaw w Siennicy Różanej, Siennica Różana 259 C, (pow. 603 m2),
4. Oddział BS Krasnystaw w Fajsławicach, Fajsławice 106, (pow. 310 m2),
5. Oddział BS Krasnystaw w Łopienniku Górnym, Łopiennik Nadrzeczny 3, (pow. 332 m2),
6. Oddział BS Krasnystaw w Żółkiewce, ul. H. Żółkiewskiego 10, (pow. 379 m2),
7. Oddział BS Krasnystaw w Turobinie, ul. Piłsudskiego 2, (pow. 352 m2),
8. Punkt Kasowy BS Krasnystaw w Siennicy Nadolnej, Siennica Nadolna 15 C, (pow. 92 m2).

Termin składania ofert26 listopada 2020 r. do godz. 14.00


Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie - w zaklejonej kopercie.
Oferta musi być podpisana.