Zmiany w składaniu wniosków 500+

29-12-2021

Szanowni Państwo,

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W związku z powyższym informujemy, że złożenie wniosku o Świadczenie wychowawcze (500+) za pomocą bankowości internetowej EBO, będzie możliwe do godziny 23:00 w dniu 31 grudnia 2021.
Natomiast od 1 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. wnioski na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r., będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portalu Emp@tia>

Wznowienie możliwości złożenia wniosku poprzez  bankowość internetową EBO w nowej formule nastąpi do końca lutego 2022 roku.

Przypominamy, że jeśli wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. został złożony w 2021 r. w gminie, nie ma potrzeby składania go ponownie.

UWAGA NA FAŁSZYWE TELEFONY

Szanowni Klienci.

Ponownie informujemy i przestrzegamy przed telefonami od osób powołujących się na pracowników "Centrali Banków Spółdzielczych w Łomży Biuro Bezpieczeństwa" lub podobne instytucje. Scenariusz rozmowy polega na informowaniu klienta banku o zagrożeniu przejęcia rachunku przez osobę trzecią, prośba o wgranie programu antywirusowego, etc. Są to ewidentne próby wyłudzenia Państwa danych osobowych, danych do rachunku bankowego lub karty bankomatowej mające na celu dokonanie kradzieży Państwa środków. Prosimy pod żadnym pozorem o niepodawanie jakichkolwiek danych, nie otwierania przesłanych pocztą elektroniczną linków. O wszystkich tego typu  zdarzeniach prosimy  informować pracowników naszego Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.