• Kalkulator
  • Kalkulator

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie z siedzibą przy ul. Mostowej 25 22-300 Krasnystaw. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu przesłania oferty handlowej, tj. prezentacji oferty i usług Banku, na podstawie wypełnionego formularza. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępne pod adresem:  https://www.bskrasnystaw.pl/images/pliki/Klauzula_informacyjna_Kalkulator_konsumencki.pdf