Kredyt Ekologiczny

 • Mając na uwadze zmieniające się otoczenie oraz dbając o nasze środowisko przygotowaliśmy dla Państwa kredyt z przeznaczeniem na cele o charakterze ekologicznym. Kredyt może być przeznaczony na realizację przedsięwzięć polegających na zakupie i instalacji:

  1. okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną;
  2. materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu;
  3. wymiana dachu na bezazbestowy;
  4. odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy;
  5. domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych;
  6. systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód;
  7. przydomowych oczyszczalni ścieków;
  8. kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012;
  9. ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp.);
  10. rowerów i innego sprzętu sportowego;
  11. samochodów osobowych z napędem elektrycznym;
  12. innych materiałów i urządzeń uznanych przez  Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne.
  • Kwota kredytu – minimalna kwota kredytu wynosi 5 000,00 zł, zaś maksymalna 100 000,00 zł
  • Co najmniej 60 % z kwoty udzielonego kredytu musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne (udokumentowanie na podstawie faktur VAT, rachunków lub protokołu odbioru).
  • Okres kredytowania – Kredyt może być udzielony na okres nie dłuższy jak 120 miesięcy.
  • Oprocentowanie –  Kredyty udzielane są na oprocentowaniu zmiennym składającym się ze stawki WIBOR 3M oraz marży Banku.
  • Spłata kredytu – kredyt spłacany jest w miesięcznych ratach malejących lub ratach równych.