Kredyt Ekologiczny

 • Mając na uwadze zmieniające się otoczenie oraz dbając o nasze środowisko przygotowaliśmy dla Państwa kredyt z przeznaczeniem na cele o charakterze ekologicznym. Kredyt może być przeznaczony na realizację przedsięwzięć polegających na zakupie i instalacji:

  1. okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną;
  2. materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu;
  3. wymiana dachu na bezazbestowy;
  4. odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy;
  5. domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych;
  6. systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód;
  7. przydomowych oczyszczalni ścieków;
  8. kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012;
  9. ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp.);
  10. rowerów i innego sprzętu sportowego;
  11. samochodów osobowych z napędem elektrycznym;
  12. innych materiałów i urządzeń uznanych przez  Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne.
  • Kwota kredytu – minimalna kwota kredytu wynosi 5 000,00 zł, zaś maksymalna 100 000,00 zł
  • Co najmniej 60 % z kwoty udzielonego kredytu musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne (udokumentowanie na podstawie faktur VAT, rachunków lub protokołu odbioru).
  • Okres kredytowania – Kredyt może być udzielony na okres nie dłuższy jak 120 miesięcy.
  • Oprocentowanie –  Kredyty udzielane są na oprocentowaniu zmiennym składającym się ze stawki WIBOR 3M oraz marży Banku.
  • Spłata kredytu – kredyt spłacany jest w miesięcznych ratach malejących lub ratach równych.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że organy statutowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie oraz Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim zgodnie postanowiły o połączeniu obydwu banków.

Od 01 czerwca 2022 roku Banki działają jako jednolity podmiot finansowy pod nazwą:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

ul. Mostowa 25, 22-300 Krasnystaw.

Łącząc Banki organizacyjnie, połączymy różne kompetencje i doświadczenia, wykorzystując wszystko co najlepsze, aby zapewniać Państwu szeroką i nowoczesną ofertę produktową.

Połączenie Banków nie nakłada na Klientów żadnych dodatkowych obowiązków.

Dołożymy wszelkich starań, aby proces łączeniowy był nieodczuwalny dla dotychczasowych oraz nowych Klientów. Połączenie wpłynie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej naszej wspólnej organizacji na rynku usług finansowych, pozwalając tym samym być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.