Kredyt konsumpcyjny

 • Planujesz większe wydatki, przygotuj się na nie z kredytem gotówkowym naszego Banku. Dzięki kredytowi możesz sfinansować dowolny cel konsumpcyjny (wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej)

  • Kwota kredytu - maksymalnie do 150 000,00 PLN. (kwota uzależniona od zdolności kredytowej Klienta)
  • Okres kredytowania - kredyt może być udzielony na okres do 180 miesięcy.
  • Oprocentowanie - wysokość oprocentowania jest zależna od okresu kredytowania
  • Kredyty z terminem spłaty do 36 miesięcy udzielane są na oprocentowaniu stałym.
  • Kredyty z terminem spłaty powyżej 36 miesięcy udzielane są na oprocentowaniu  zmiennym składającym się ze stawki WIBOR 3M oraz marży Banku.
  • spłata kredytu - kredyt spłacany jest miesięcznie w ratach malejących.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że organy statutowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie oraz Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim zgodnie postanowiły o połączeniu obydwu banków.

Od 01 czerwca 2022 roku Banki działają jako jednolity podmiot finansowy pod nazwą:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

ul. Mostowa 25, 22-300 Krasnystaw.

Łącząc Banki organizacyjnie, połączymy różne kompetencje i doświadczenia, wykorzystując wszystko co najlepsze, aby zapewniać Państwu szeroką i nowoczesną ofertę produktową.

Połączenie Banków nie nakłada na Klientów żadnych dodatkowych obowiązków.

Dołożymy wszelkich starań, aby proces łączeniowy był nieodczuwalny dla dotychczasowych oraz nowych Klientów. Połączenie wpłynie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej naszej wspólnej organizacji na rynku usług finansowych, pozwalając tym samym być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.