Kredyt konsumpcyjny

 • Planujesz większe wydatki, przygotuj się na nie z kredytem gotówkowym naszego Banku. Dzięki kredytowi możesz sfinansować dowolny cel konsumpcyjny (wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej)

  • Kwota kredytu - maksymalnie do 150 000,00 PLN. (kwota uzależniona od zdolności kredytowej Klienta)
  • Okres kredytowania - kredyt może być udzielony na okres do 180 miesięcy.
  • Oprocentowanie - wysokość oprocentowania jest zależna od okresu kredytowania
  • Kredyty z terminem spłaty do 36 miesięcy udzielane są na oprocentowaniu stałym.
  • Kredyty z terminem spłaty powyżej 36 miesięcy udzielane są na oprocentowaniu  zmiennym składającym się ze stawki WIBOR 3M oraz marży Banku.
  • spłata kredytu - kredyt spłacany jest miesięcznie w ratach malejących.