Kredyt w ROR

  • Nieprzewidziane wydatki już Cię nie zaskoczą. Złóż wniosek i podpisz umowę, a otrzymasz dostęp do dodatkowych środków na swoim rachunku ROR, z których będzięsz mógł swobodnie korzystać. Każdy wpływ spłaca dotychczasowe zadłużenie i odnawia limit.

  • Kwota kredytu - maksymalnie do 30 000,00 PLN (uzależniona od wysokości średnich miesięcznych wpływów na rachunek oraz okresu posiadania rachunku) okres kredytowania - kredyt może być udzielony na okres do 36 miesięcy i na pisemny wniosek klienta może zostać przedłużony na kolejny okres. Oprocentowanie - odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej kwoty, a nie od całości przyznanego limitu kredytowego. Spłata kredytu - wykorzystana kwota limitu jest spłacana przez każdy wpływ na rachunek, co powoduje zwiększenie kwoty dostępnych środków.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że organy statutowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie oraz Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim zgodnie postanowiły o połączeniu obydwu banków.

Od 01 czerwca 2022 roku Banki działają jako jednolity podmiot finansowy pod nazwą:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

ul. Mostowa 25, 22-300 Krasnystaw.

Łącząc Banki organizacyjnie, połączymy różne kompetencje i doświadczenia, wykorzystując wszystko co najlepsze, aby zapewniać Państwu szeroką i nowoczesną ofertę produktową.

Połączenie Banków nie nakłada na Klientów żadnych dodatkowych obowiązków.

Dołożymy wszelkich starań, aby proces łączeniowy był nieodczuwalny dla dotychczasowych oraz nowych Klientów. Połączenie wpłynie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej naszej wspólnej organizacji na rynku usług finansowych, pozwalając tym samym być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.