Kredyt w ROR

  • Nieprzewidziane wydatki już Cię nie zaskoczą. Złóż wniosek i podpisz umowę, a otrzymasz dostęp do dodatkowych środków na swoim rachunku ROR, z których będzięsz mógł swobodnie korzystać. Każdy wpływ spłaca dotychczasowe zadłużenie i odnawia limit.

  • Kwota kredytu - maksymalnie do 30 000,00 PLN (uzależniona od wysokości średnich miesięcznych wpływów na rachunek oraz okresu posiadania rachunku) okres kredytowania - kredyt może być udzielony na okres do 36 miesięcy i na pisemny wniosek klienta może zostać przedłużony na kolejny okres. Oprocentowanie - odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej kwoty, a nie od całości przyznanego limitu kredytowego. Spłata kredytu - wykorzystana kwota limitu jest spłacana przez każdy wpływ na rachunek, co powoduje zwiększenie kwoty dostępnych środków.