Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądów technicznych budynków należących do Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie

Nazwa i adres zamawiającego:


Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, ul. Mostowa 25, 22-300 Krasnystaw.
Telefon: 0-82-576-17-18, fax:0-82-576-31-67
Osoba upoważniona do kontaktów:
Leszek Magier, tel. 512-094-774,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów technicznych – rocznych - obiektów Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ppkt a, ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane tj.: - okresowa coroczna kontrola stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników
występujących podczas użytkowania obiektu.
Rodzaj zamówienia: zlecenie na wykonanie usługi
Tryb postępowania: porównanie ofert
Kryteria oceny ofert: cena 100%
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Przedmiotem w/w zapytania ofertowego jest wykonanie rocznych przeglądów w następujących obiektach BS Krasnystaw:
    1. Centrala BS Krasnystaw – Krasnystaw, ul. Mostowa 25 (pow. 1162 m2),
    2. Oddział BS Krasnystaw w Gorzkowie, ul. Główna 11 (pow. 324 m2),
    3. Oddział BS Krasnystaw w Siennicy Różanej, Siennica Różana 259 C, (pow. 603 m2),
    4. Oddział BS Krasnystaw w Fajsławicach, Fajsławice 106, (pow. 310 m2),
    5. Oddział BS Krasnystaw w Łopienniku Górnym, Łopiennik Nadrzeczny 3, (pow. 332 m2),
    6. Oddział BS Krasnystaw w Żółkiewce, ul. H. Żółkiewskiego 10, (pow. 379 m2),
    7. Oddział BS Krasnystaw w Turobinie, ul. Piłsudskiego 2, (pow. 352 m2),
    8. Punkt Kasowy BS Krasnystaw w Siennicy Nadolnej, Siennica Nadolna 15 C, (pow. 92 m2).
Termin składania ofert: 22 listopada 2021 r. do godz. 14.00
Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie - w zaklejonej kopercie.
Oferta musi być podpisana.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że organy statutowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie oraz Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim zgodnie postanowiły o połączeniu obydwu banków.

Od 01 czerwca 2022 roku Banki działają jako jednolity podmiot finansowy pod nazwą:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

ul. Mostowa 25, 22-300 Krasnystaw.

Łącząc Banki organizacyjnie, połączymy różne kompetencje i doświadczenia, wykorzystując wszystko co najlepsze, aby zapewniać Państwu szeroką i nowoczesną ofertę produktową.

Połączenie Banków nie nakłada na Klientów żadnych dodatkowych obowiązków.

Dołożymy wszelkich starań, aby proces łączeniowy był nieodczuwalny dla dotychczasowych oraz nowych Klientów. Połączenie wpłynie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej naszej wspólnej organizacji na rynku usług finansowych, pozwalając tym samym być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.