Kredyt AgroLinia

  • Kwota kredytu -uzależniona od wysokości wpływów na rachunek oraz wartości nieruchomości rolnych stanowiących zabezpieczenie kredytu.

    • Okres kredytowania - kredyt może być udzielony na okres do 60 miesięcy.
    • Spłata kredytu - wykorzystana kwota limitu jest spłacana przez każdy wpływ na rachunek, co powoduje zwiększenie kwoty dostępnych środków, aż do całkowitej spłaty kredytu w dacie określonej w umowie.