Kredyt Hipoteczny

  • Kredyt Hipoteczny to długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie,może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością, w tym na spłatę zobowiązań finansowych.

    • Kwota kredytu - możesz uzyskać maksymalnie do 75 % wartości nieruchomości. Minimalna kwota kredytu to 20 000,00 zł.
    • Okres kredytowania - kredyt może być udzielony na okres do 180 miesięcy.
    • Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej w oparciu o zmienną stopę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku.
    • Spłata kredytu - terminy spłat dostosowane do cyklu produkcyjnego. możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych kosztów.