Kredyt obrotowy

 • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą.

  • Kwota kredytu - wynika z zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obliczonego na podstawie dokumentów przedstawionych przez Klienta.
  • Okres kredytowania - kredyt może być udzielony na okres do 36 miesięcy.
  • Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej.
  • Spłata kredytu - terminy spłat dostosowane do cyklu produkcyjnego.
  • Możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych kosztów.