Kredyt w rachunku bieżącym

  • Kredyt w rachunku bieżącym to dobre rozwiązanie na pokrycie bieżących zobowiązań wynikajacych z prowadzonej działalności.

    • Kwota kredytu -uzależniona od wysokości średnich miesięcznych wpływów na rachunek.
    • Okres kredytowania - kredyt może być udzielony na okres do 36 miesięcy.
    • możliwość przedłużenia obowiązywania umowy kredytowej na kolejny  okres, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania
    • spłata kredytu - wykorzystana kwota limitu jest spłacana przez każdy wpływ na rachunek, co powoduje zwiększeni kwoty dostępnych środków.