Stawki referencyjne

 • Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate)określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jest średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych ; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID WIBOR, o godzinie 1:00 w dni robocze,  przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

 • Styczeń 2021

  WIBID 3M   0,01%
  WIBOR 1M  0,20%
  WIBOR 3M  0,21%
  WIBOR 3M  0,21% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Luty 2021

  WIBID 3M   0.01%
  WIBOR 1M  0,19%
  WIBOR 3M  0,21%
  WIBOR 3M  0,21% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Marzec 2021

  WIBID 3M   0.01%
  WIBOR 1M  0,19%
  WIBOR 3M  0,21%
  WIBOR 3M  0,21% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Kwiecień 2021

  WIBID 3M   0.01%
  WIBOR 1M  0,19%
  WIBOR 3M  0,21%
  WIBOR 3M  0,21% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Maj 2021

  WIBID 3M   0.01%
  WIBOR 1M  0,18%
  WIBOR 3M  0,21%
  WIBOR 3M  0,21% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Czerwiec 2021

  WIBID 3M   0.01%
  WIBOR 1M  0,18%
  WIBOR 3M  0,21%
  WIBOR 3M  0,21% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Lipiec 2021

  WIBID 3M   0.01%
  WIBOR 1M  0,18%
  WIBOR 3M  0,21%
  WIBOR 3M  0,21% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Sierpień 2021

  WIBID 3M   0.01%
  WIBOR 1M  0,18%
  WIBOR 3M  0,21%
  WIBOR 3M  0,21% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Wrzesień 2021

  WIBID 3M   0.01%
  WIBOR 1M  0,18%
  WIBOR 3M  0,21%
  WIBOR 3M  0,21% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Październik 2021

  WIBID 3M   0,04%
  WIBOR 1M  0,18%
  WIBOR 3M  0,24%
  WIBOR 3M  0,24% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

 • Styczeń 2020

  WIBID 3M  1,50%
  WIBOR 1M  1,63%
  WIBOR 3M  1,70%
  WIBOR 3M  1,70% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Luty 2020

  WIBID 3M  1,51%
  WIBOR 1M  1,63%
  WIBOR 3M  1,71%
  WIBOR 3M  1,70% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Marzec  2020

  WIBID 3M  1,51%
  WIBOR 1M  1,63%
  WIBOR 3M  1,71%
  WIBOR 3M  1,70% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Kwiecień 2020

  WIBID 3M  1,25%
  WIBOR 1M  1,40%
  WIBOR 3M  1,45%
  WIBOR 3M  1,45% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Maj 2020

  WIBID 3M    0.63%
  WIBOR 1M  0.79%
  WIBOR 3M  0.83%
  WIBOR 3M  1,45% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Czerwiec 2020

  WIBID 3M    0.46%
  WIBOR 1M  0.62%
  WIBOR 3M  0.66%
  WIBOR 3M  1,45% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Lipiec 2020

  WIBID 3M    0.07%
  WIBOR 1M  0.24%
  WIBOR 3M  0.27%
  WIBOR 3M  0.27% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Sierpień 2020

  WIBID 3M    0.05%
  WIBOR 1M  0.23%
  WIBOR 3M  0.25%
  WIBOR 3M  0.27% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Wrzesień 2020

  WIBID 3M    0.03%
  WIBOR 1M  0.20%
  WIBOR 3M  0.23%
  WIBOR 3M  0.27% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Październik 2020

  WIBID 3M    0.03%
  WIBOR 1M  0.20%
  WIBOR 3M  0.23%
  WIBOR 3M  0.23% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Listopad 2020

  WIBID 3M    0.02%
  WIBOR 1M  0.20%
  WIBOR 3M  0.22%
  WIBOR 3M  0.23% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Grudzień 2020

  WIBID 3M    0.02%
  WIBOR 1M  0.20%
  WIBOR 3M  0.22%
  WIBOR 3M  0.23% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

 • Styczeń 2019

  WIBID 3M  1,52%
  WIBOR 1M  1,64%
  WIBOR 3M  1,72%
  WIBOR 3M  1,72%- kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Luty 2019

  WIBID 3M  1,52%
  WIBOR 1M  1,64%
  WIBOR 3M  1,72%
  WIBOR 3M  1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Marzec 2019

  WIBID 3M  1,52%
  WIBOR 1M  1,64%
  WIBOR 3M  1,72%
  WIBOR 3M  1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Kwiecień 2019

  WIBID 3M  1,52%
  WIBOR 1M  1,64%
  WIBOR 3M  1,72%
  WIBOR 3M  1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Maj 2019

  WIBID 3M  1,52%
  WIBOR 1M  1,64%
  WIBOR 3M  1,72%
  WIBOR 3M  1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Czerwiec 2019

  WIBID 3M  1,52%
  WIBOR 1M  1,64%
  WIBOR 3M  1,72%
  WIBOR 3M  1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Lipiec 2019

  WIBID 3M  1,52%
  WIBOR 1M  1,64%
  WIBOR 3M  1,72%
  WIBOR 3M  1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Sierpień 2019

  WIBID 3M  1,52%
  WIBOR 1M  1,64%
  WIBOR 3M  1,72%
  WIBOR 3M  1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Wrzesień 2019

  WIBID 3M  1,52%
  WIBOR 1M  1,64%
  WIBOR 3M  1,72%
  WIBOR 3M  1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Październik 2019

  WIBID 3M  1,52%
  WIBOR 1M  1,64%
  WIBOR 3M  1,72%
  WIBOR 3M  1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Listopad 2019

  WIBID 3M  1,52%
  WIBOR 1M  1,63%
  WIBOR 3M  1,72%
  WIBOR 3M  1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Grudzień 2019

  WIBID 3M  1,51%
  WIBOR 1M  1,63%
  WIBOR 3M  1,71%
  WIBOR 3M  1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

 • Styczeń 2018

  WIBID 3M 1,52%
  WIBOR 1M 1,65%
  WIBOR 3M 1,72%
  WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Luty 2018

  WIBID 3M 1,52%
  WIBOR 1M 1,65%
  WIBOR 3M 1,72%
  WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Marzec 2018

  WIBID 3M 1,52%
  WIBOR 1M 1,65%
  WIBOR 3M 1,72%
  WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Kwiecień 2018

  WIBID 3M 1,51%
  WIBOR 1M 1,64%
  WIBOR 3M 1,71%
  WIBOR 3M 1,71% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Maj 2018

  WIBID 3M 1,50%
  WIBOR 1M 1,64%
  WIBOR 3M 1,70%
  WIBOR 3M 1,71% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Czerwiec 2018

  WIBID 3M 1,50%
  WIBOR 1M 1,64%
  WIBOR 3M 1,70%
  WIBOR 3M 1,71% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Lipiec 2018

  WIBID 3M 1,50%
  WIBOR 1M 1,64%
  WIBOR 3M 1,70%
  WIBOR 3M 1,70% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Sierpień 2018

  WIBID 3M 1,50%
  WIBOR 1M 1,64%
  WIBOR 3M 1,70%
  WIBOR 3M 1,70% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Wrzesień 2018

  WIBID 3M 1,50%
  WIBOR 1M 1,64%
  WIBOR 3M 1,70%
  WIBOR 3M 1,70% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Październik 2018

  WIBID 3M 1,52%
  WIBOR 1M 1,64%
  WIBOR 3M 1,72%
  WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Listopad 2018

  WIBID 3M 1,52%
  WIBOR 1M 1,64%
  WIBOR 3M 1,72%
  WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Grudzień 2018

  WIBID 3M 1,52%
  WIBOR 1M 1,64%
  WIBOR 3M 1,72%
  WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
   
 • Styczeń 2017

  WIBID 3M 1,53%
  WIBOR 1M 1,66%
  WIBOR 3M 1,73%
  WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Luty 2017

  WIBID 3M 1,53%
  WIBOR 1M 1,66%
  WIBOR 3M 1,73%
  WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Marzec 2017

  WIBID 3M 1,53%
  WIBOR 1M 1,66%
  WIBOR 3M 1,73%
  WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Kwiecień 2017

  WIBID 3M 1,53%
  WIBOR 1M 1,66%
  WIBOR 3M 1,73%
  WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Maj 2017

  WIBID 3M 1,53%
  WIBOR 1M 1,66%
  WIBOR 3M 1,73%
  WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Czerwiec 2017

  WIBID 3M 1,53%
  WIBOR 1M 1,66%
  WIBOR 3M 1,73%
  WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Lipiec 2017

  WIBID 3M 1,53%
  WIBOR 1M 1,66%
  WIBOR 3M 1,73%
  WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Sierpień 2017

  WIBID 3M 1,53%
  WIBOR 1M 1,66%
  WIBOR 3M 1,73%
  WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Wrzesień 2017

  WIBID 3M 1,53%
  WIBOR 1M 1,66%
  WIBOR 3M 1,73%
  WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Październik 2017

  WIBID 3M 1,53%
  WIBOR 1M 1,66%
  WIBOR 3M 1,73%
  WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Listopad 2017

  WIBID 3M 1,53%
  WIBOR 1M 1,66%
  WIBOR 3M 1,73%
  WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Grudzień 2017

  WIBID 3M 1,53%
  WIBOR 1M 1,66%
  WIBOR 3M 1,73%
  WIBOR 3M 1,73% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy
 • Styczeń 2016
  WIBID 3M 1,52%
  WIBOR 1M 1,66%
  WIBOR 3M 1,72%
  WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Luty 2016
  WIBID 3M 1,51%
  WIBOR 1M 1,62%
  WIBOR 3M 1,71%
  WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Marzec 2016
  WIBID 3M 1,49%
  WIBOR 1M 1,58%
  WIBOR 3M 1,69%
  WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Kwiecień 2016
  WIBID 3M 1,47%
  WIBOR 1M 1,56%
  WIBOR 3M 1,67%
  WIBOR 3M 1,67% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Maj 2016
  WIBID 3M 1,47%
  WIBOR 1M 1,56%
  WIBOR 3M 1,67%
  WIBOR 3M 1,67% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Czerwiec 2016
  WIBID 3M 1,47%
  WIBOR 1M 1,58%
  WIBOR 3M 1,67%
  WIBOR 3M 1,67% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Lipiec 2016
  WIBID 3M 1,49%
  WIBOR 1M 1,63%
  WIBOR 3M 1,69%
  WIBOR 3M 1,69% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Sierpień 2016
  WIBID 3M 1,51%
  WIBOR 1M 1,65%
  WIBOR 3M 1,71%
  WIBOR 3M 1,69% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Wrzesień 2016
  WIBID 3M 1,51%
  WIBOR 1M 1,65%
  WIBOR 3M 1,71%
  WIBOR 3M 1,71% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Październik 2016
  WIBID 3M 1,51%
  WIBOR 1M 1,65%
  WIBOR 3M 1,71%
  WIBOR 3M 1,71% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Listopad 2016
  WIBID 3M 1,52%
  WIBOR 1M 1,65%
  WIBOR 3M 1,72%
  WIBOR 3M 1,71% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Grudzień 2016
  WIBID 3M 1,53%
  WIBOR 1M 1,66%
  WIBOR 3M 1,73%
  WIBOR 3M 1,71% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

 • Styczeń 2015

  WIBID 3M 1,86%
  WIBOR 1M 2,08%
  WIBOR 3M 2,06%
  WIBOR 3M 2,06% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Luty 2015  

  WIBID 3M 1,83%  
  WIBOR 1M 2,05%
  WIBOR 3M 2,03%
  WIBOR 3M 2,06% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Marzec 2015

  WIBID 3M 1,72%
  WIBOR 1M 1,96%
  WIBOR 3M 1,92%
  WIBOR 3M 2,06% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Kwiecień 2015

  WIBID 3M 1,47%
  WIBOR 1M 1,67%
  WIBOR 3M 1,67%
  WIBOR 3M 1,67% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Maj 2015

  WIBID 3M 1,45%
  WIBOR 1M 1,64%
  WIBOR 3M 1,65%
  WIBOR 3M 1,67% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Czerwiec 2015

  WIBID 3M 1,47%
  WIBOR 1M 1,64%
  WIBOR 3M 1,67%
  WIBOR 3M 1,67% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Lipiec 2015

  WIBID 3M 1,50%
  WIBOR 1M 1,66%
  WIBOR 3M 1,70%
  WIBOR 3M 1,70% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Sierpień 2015

  WIBID 3M 1,52%
  WIBOR 1M 1,66%
  WIBOR 3M 1,72%
  WIBOR 3M 1,70% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Wrzesień 2015

  WIBID 3M 1,52%
  WIBOR 1M 1,66%
  WIBOR 3M 1,72%
  WIBOR 3M 1,70% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Październik 2015

  WIBID 3M 1,52%
  WIBOR 1M 1,66%
  WIBOR 3M 1,72%
  WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Listopad 2015

  WIBID 3M 1,53%
  WIBOR 1M 1,67%
  WIBOR 3M 1,73%
  WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy

  Grudzień 2015

  WIBID 3M 1,53%
  WIBOR 1M 1,67%
  WIBOR 3M 1,73%
  WIBOR 3M 1,72% - kredyt na kolektory, mieszkaniowy