Tarcza Finansowa PFR 1.0

 • Tarcza Finansowa PFR 1.0 - rozliczenie i umorzenie subwencji!

  Szanowni Klienci,

  informujemy, że 08.06.2021 wpłynęły  pierwsze decyzje umorzenia subwencji wypłaconych w ramach Tarczay 1.0. z PFR

  Decyzje PFR o umorzeniu subwencji  mogą Państwo pobrać w bankowości EBO. Po zalogowaniu wybieramy Wnioski>Złóż wniosek>[dalej]>[dalej]>Zobacz status wniosku. Dla pozycji „Subwencja Tarcza 1.0 – Umorzenia” po wybraniu z listy rozwijanej NIP, poniżej pojawi się Oświadczenie oraz Decyzja (oba pliki w pdf) do zapisania lub wydrukowania.

  Harmonogramy spłat dla Beneficjentów którzy otrzymali decyzje o umorzeniu i nie uzyskali umorzenia w 100% zostaną udostępnione w bankowości elektronicznej  EBO wkrótce. Na harmonogramie spłat otrzymają Państwo dedykowany rachunek przeznaczony do spłaty części subwencji która nie została umorzona.

  Dla Beneficjentów którzy otrzymali subwencje w maju 2020r. a decyzje o umorzeniu subwencji w czerwcu bieżącego roku , pierwsze spłaty będą wymagane w lipcu. Harmonogram spłat subwencji przygotowany przez Bank na podstawie decyzji PFR o umorzeniu składać się będzie z 24 miesięcznych rat kapitałowych z terminem płatności przypadającym 25 dnia każdego miesiąca kalendarzowego (jeżeli ten dzień nie jest dniem roboczym następnego dnia roboczego w danym miesiącu kalendarzowym).

  Spłat należy dokonywać do 25-tego każdego miesiąca poprzez przelanie środków na ratę spłaty kapitału na rachunek przeznaczony do spłaty wskazany w harmonogramie .

  O zasadach dokonywania spłat subwencji szczegółowo poinformujemy Państwa w najbliższych dniach.  Szanowni Klienci,

   Uprzejmie informujemy, że po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się  proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0  dla  mikro, małych i średnich firm, natomiast samo udostępnianie pierwszych wniosków o umorzenie do wglądu Beneficjenta subwencji jest możliwe od 19 kwietnia 2021 r.

  Przedsiębiorco, jeśli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to już niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Kiedy dokładnie - zależy od miesiąca, w którym otrzymałeś pomoc finansową z PFR.

  Co do zasady cały proces umorzenia subwencji będzie odbywać się wyłącznie w bankowości elektronicznej  Banku, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

  • zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
  • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
  • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
  • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

  Rozliczenie przeprowadzić będzie mogła jednoosobowo osoba która posiada dostęp do bankowości elektronicznej w Banku. Może to być sam beneficjent lub osoba działająca w jego imieniu. W przypadku gdy wniosek o umorzenie będzie składać osoba działająca w imieniu beneficjenta  subwencji, konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa do reprezentacji

  Szczegółowe, aktualne informacje  na temat umorzeń dostępne są w zakładce Regulamin.

 • Zaproszenie na szkolenie online

  Szkolenie dla MŚP

  Szkolenie dla Mikrofirm

 •  

  Szanowni Państwo

   

  Zgodnie z REGULAMINEM UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE RZĄDOWYM „TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM  informujemy, że w celu dokonania wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty Subwencji Finansowej, konieczny jest kontakt Beneficjenta z Bankiem i złożenie dyspozycji chęci dokonania nadpłaty lub spłaty całkowitej. Wzór dyspozycji poniżej komunikatu. 

   

  Deklaracja chęci wcześniejszej nadpłaty/spłaty Subwencji Finansowej przez Beneficjenta powinna odbyć się w terminie nie krótszym niż miesiąc przed planowaną datą nadpłaty/spłaty.  Minimalna kwota dodatkowej wpłaty ze strony Beneficjenta, która może zostać uznana jako nadpłata powinna obejmować kwotę odpowiadającą co najmniej dwukrotności raty Subwencji Finansowej. Wypełnioną dyspozycję wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty Subwencji Finansowej z podpisem Beneficjenta należy złożyć w Oddziale Banku.

   

  W przypadku dokonania wcześniejszej wpłaty przez Beneficjenta, jako zadeklarowana spłata całkowita lub częściowa (nadpłata w celu zmniejszenia wartości kolejnych rat lub skrócenie okresu spłaty Subwencji Finansowej), nadpłacona kwota przekazywana jest w całości do PFR (poprzez Rachunek Spłaty w Banku Zrzeszającym) w najbliższym okresie rozliczeniowym zgodnie ze standardowym procesem przekazywania środków. W przypadku uwzględnienia dyspozycji nadpłaty Subwencji Finansowej, Bank generuje nowy Harmonogram Spłat i przekazuje go Beneficjentowi w Bankowości Elektronicznej Banku, za pośrednictwem której zawarta została Umowa Subwencji Finansowej, w sposób umożliwiający Beneficjentowi zapoznanie się z jego treścią.  Udostępnienie Harmonogramu Spłat w sposób opisany jak wyżej, traktowane jest jako skuteczne doręczenie Harmonogramu Spłat Beneficjentowi.

  W sytuacji, gdy Beneficjent dokona częściowej lub całkowitej spłaty Subwencji Finansowej bez uprzedniego złożenia dyspozycji, nadpłacone przez Beneficjenta środki nie podlegają automatycznemu zwrotowi na rzecz Beneficjenta lub zaliczeniu na poczet częściowej lub całkowitej spłaty, a zostają zaliczone na poczet spłaty kolejnych rat wynikających z Harmonogramu spłat zgodnie z terminem ich wymagalności. W celu rozporządzania środkami przekazanymi do Banku bez uprzedniej dyspozycji, Beneficjent powinien skontaktować się z Bankiem.

  W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 825760929, 825760930, 825760949.

   

  W załączeniu wzór dyspozycji wcześniejszej nadpłaty lub spłaty całości Subwencji Finansowej.

        /images/pdf/ZA_1_wczeniejsza_sp.pdf

UWAGA NA FAŁSZYWE TELEFONY

Szanowni Klienci.

Ponownie informujemy i przestrzegamy przed telefonami od osób powołujących się na pracowników "Centrali Banków Spółdzielczych w Łomży Biuro Bezpieczeństwa" lub podobne instytucje. Scenariusz rozmowy polega na informowaniu klienta banku o zagrożeniu przejęcia rachunku przez osobę trzecią, prośba o wgranie programu antywirusowego, etc. Są to ewidentne próby wyłudzenia Państwa danych osobowych, danych do rachunku bankowego lub karty bankomatowej mające na celu dokonanie kradzieży Państwa środków. Prosimy pod żadnym pozorem o niepodawanie jakichkolwiek danych, nie otwierania przesłanych pocztą elektroniczną linków. O wszystkich tego typu  zdarzeniach prosimy  informować pracowników naszego Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.