Informacja dla klientów

Szanowni Państwo


Informujemy, iż w związku z obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz zmian ceny pieniądza na rynku międzybankowym, nastąpi zmiana oprocentowania środków  na rachunkach: a`vista, ror, konto student , bieżących, pomocniczych, specjalnego przeznaczenia i funduszu świadczeń socjalnych, założonych do dnia 31.10.2012r. Zmiana dla  Klientów instytucjonalnych nastąpi od dnia 01.06.2021r., a dla Klientów indywidualnych od  dnia 01.07.2021r.

W załączeniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie.