Kredyt Hipoteczny OF

 • Planujesz duże wydatki i potrzebujesz gotówki? Otrzymasz ją korzystając z "Kredytu Hipotecznego".  Pozwoli Ci zrealizować plany (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej).

  • Kwota kredytu - możesz uzyskać maksymalnie do 60 % wartości nieruchomości. Minimalna kwota kredytu to 10000,00 zł.
  • Okres kredytowania - kredyt może być udzielony na okres do 240 miesięcy.
  • Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej w oparciu o zmienną stopę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o  marżę Banku.
  • Spłata kredytu - kredyt spłacany jest w miesięcznych ratach malejących.
  • Karencja do 6 miesięcy.
  • Możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych kosztów.