Kredyt Hipoteczny OF

 • Planujesz duże wydatki i potrzebujesz gotówki? Otrzymasz ją korzystając z "Kredytu Hipotecznego".  Pozwoli Ci zrealizować plany (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej).

  • Kwota kredytu - możesz uzyskać maksymalnie do 60 % wartości nieruchomości. Minimalna kwota kredytu to 10000,00 zł.
  • Okres kredytowania - kredyt może być udzielony na okres do 240 miesięcy.
  • Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej w oparciu o zmienną stopę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o  marżę Banku.
  • Spłata kredytu - kredyt spłacany jest w miesięcznych ratach malejących.
  • Karencja do 6 miesięcy.
  • Możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych kosztów.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że organy statutowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie oraz Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim zgodnie postanowiły o połączeniu obydwu banków.

Od 01 czerwca 2022 roku Banki działają jako jednolity podmiot finansowy pod nazwą:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

ul. Mostowa 25, 22-300 Krasnystaw.

Łącząc Banki organizacyjnie, połączymy różne kompetencje i doświadczenia, wykorzystując wszystko co najlepsze, aby zapewniać Państwu szeroką i nowoczesną ofertę produktową.

Połączenie Banków nie nakłada na Klientów żadnych dodatkowych obowiązków.

Dołożymy wszelkich starań, aby proces łączeniowy był nieodczuwalny dla dotychczasowych oraz nowych Klientów. Połączenie wpłynie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej naszej wspólnej organizacji na rynku usług finansowych, pozwalając tym samym być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.