Kredyt mieszkaniowy

 • Chcesz kupić dom lub mieszkanie, może przeprowadzić remont ? Zrobisz to wszystko dzięki kredytowi mieszkaniowemu w naszym Banku.

  • Kwota kredytu - możesz uzyskać maksymalnie do 80 % wartości nieruchomości.
  • Okres kredytowania - kredyt może być udzielony na okres do 300 miesięcy.
  • Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej w oparciu o zmienną stopę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o niezmienną marżę Banku.
  • Spłata kredytu - kredyt spłacany jest w miesięcznych ratach malejących lub ratach równych.
  • Karencja do 36 miesięcy.
  • Możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych kosztów.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że organy statutowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie oraz Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim zgodnie postanowiły o połączeniu obydwu banków.

Od 01 czerwca 2022 roku Banki działają jako jednolity podmiot finansowy pod nazwą:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

ul. Mostowa 25, 22-300 Krasnystaw.

Łącząc Banki organizacyjnie, połączymy różne kompetencje i doświadczenia, wykorzystując wszystko co najlepsze, aby zapewniać Państwu szeroką i nowoczesną ofertę produktową.

Połączenie Banków nie nakłada na Klientów żadnych dodatkowych obowiązków.

Dołożymy wszelkich starań, aby proces łączeniowy był nieodczuwalny dla dotychczasowych oraz nowych Klientów. Połączenie wpłynie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej naszej wspólnej organizacji na rynku usług finansowych, pozwalając tym samym być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.