Kredyt mieszkaniowy

 • Chcesz kupić dom lub mieszkanie, może przeprowadzić remont ? Zrobisz to wszystko dzięki kredytowi mieszkaniowemu w naszym Banku.

  • Kwota kredytu - możesz uzyskać maksymalnie do 80 % wartości nieruchomości.
  • Okres kredytowania - kredyt może być udzielony na okres do 300 miesięcy.
  • Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej w oparciu o zmienną stopę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o niezmienną marżę Banku.
  • Spłata kredytu - kredyt spłacany jest w miesięcznych ratach malejących lub ratach równych.
  • Karencja do 36 miesięcy.
  • Możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych kosztów.