eROR

 • Konto dla osób preferujących dostęp zdalny:

  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 0 zł za prowadzenie rachunku
  • 0 zł za usługę bankowości internetowej
  • 0 zł za przelew internetowy na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie
  • 0,50 zł za krajowy przelew internetowy do innych banków
  • 0 zł za wypłaty gotówkowe w placówkach Banku
  • 0 zł za zlecenie stałe
  • 0 zł za wypłatę z bankomatów Zrzeszenia  BPS i SGB (ponad 4700 bankomatów)
  • Szeroki wybór kart płatniczych (VISA, MASTERCARD, karty przedpłacone, niespersonalizowane)
  • 0 zł za otwarcie rachunku oszczędnościowego dla dzieci
  • 0 zł za ustanowienie, zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa do rachunku

  Środki zgromadzone na rachunkach Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie objęte są gwarancjami BFG, na zasadach opisanych w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
  Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie
  BIC Banku - Kod SWIFT Banku: „POLUPLPR”