Konto dla oszczędnych

 • Konto dla osób aktywnych, dzięki któremu zaoszczędzisz na opłatach dodatkowych.

  W ramach jednej opłaty za prowadzenie rachunku zyskujesz:

  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 0 zł za wpłaty na prowadzone w Banku rachunki Posiadacza oraz innych osób i podmiotów
  • 0 zł za usługę bankowości internetowej
  • 0 zł za przelewy internetowe
  • 0 zł za wypłaty gotówkowe w placówkach Banku
  • 0 zł za zlecenie stałe
  • 0 zł za posiadanie karty płatniczej
  • 0 zł za wypłatę z bankomatów Zrzeszenia  BPS i SGB (ponad 4700 bankomatów)
  • 0 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów na terenie Polski
  • Szeroki wybór kart płatniczych (VISA, MASTERCARD, karty przedpłacone, niespersonalizowane)
  • 0 zł za otwarcie rachunku oszczędnościowego dla dzieci
  • 0 zł za ustanowienie, zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa do rachunku

  Środki zgromadzone na rachunkach Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie objęte są gwarancjami BFG, na zasadach opisanych w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
  Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie
  BIC Banku - Kod SWIFT Banku: „POLUPLPR”