Konto Obsługa Zasiłków

 • Konto dla osób pobierających zasiłki, świadczenia pomocy społecznej lub inne o podobnym charakterze.

  • Na rachunek mogą wpływać tylko świadczenia wymienione powyżej.
  • Brak możliwości ustanowienia zleceń stałych lub poleceń zapłaty
  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 2 zł za prowadzenie rachunku
  • 0 zł za wpłaty na prowadzone w Banku rachunki Posiadacza oraz innych osób i podmiotów składane za pomocą bankowości internetowej
  • 0 zł za usługę bankowości internetowej
  • Szeroki wybór kart płatniczych (VISA, MASTERCARD, karty przedpłacone)
  • 0 zł za wypłaty gotówkowe w placówkach Banku
  • 0 zł za ustanowienie, zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa do rachunku

  Środki zgromadzone na rachunkach Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie objęte są gwarancjami BFG, na zasadach opisanych w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
  Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie
  BIC Banku - Kod SWIFT Banku: „POLUPLPR”