Konto za 0

 • Konto bez opłat za prowadzenie rachunku, polecane dla osób, które nie korzystają z usług dodatkowych

  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 0 zł za prowadzenie rachunku
  • 0 zł za wpłaty na prowadzone w Banku rachunki Posiadacza oraz innych osób i podmiotów składane za pomocą bankowości internetowej
  • 0 zł za usługę bankowości internetowej
  • 0 zł za wypłaty gotówkowe w placówkach Banku
  • 0 zł za zlecenie stałe
  • 0 zł za wypłatę z bankomatów Zrzeszenia  BPS i SGB (ponad 4700 bankomatów)
  • Szeroki wybór kart płatniczych (VISA, MASTERCARD, karty przedpłacone, niespersonalizowane)
  • 0 zł za otwarcie rachunku oszczędnościowego dla dzieci

  Środki zgromadzone na rachunkach Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie objęte są gwarancjami BFG, na zasadach opisanych w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie BIC Banku - Kod SWIFT Banku: „POLUPLPR”