Podstawowy rachunek płatniczy

 • Rachunek o podstawowej funkcjonalności dla osób nie posiadających rachunku płatniczego.

  • Otworzyć może tylko osoba nie posiadająca rachunku płatniczego w żadnym banku lub innej instytucji finansowej na terenie Polski
  • Zawarcie umowy następuje w terminie 10 dni roboczych od chwili złożenia kompletnego wniosku
  • Brak możliwości skorzystania z kredytu w rachunku lub debetu
  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 0 zł za prowadzenie rachunku
  • 5 pierwszych przelewów krajowych bezpłatne, za kolejne opłata jest naliczana zgodnie z obowiązującą Taryfą
  • 0 zł za usługę bankowości internetowej
  • 0 zł za wypłaty gotówkowe w placówkach Banku
  • 0 zł za zlecenie stałe
  • 0 zł za realizację polecenia zapłaty
  • 0 zł za posiadanie karty płatniczej
  • 0 zł za wypłatę z bankomatów Zrzeszenia  BPS i SGB (ponad 4700 bankomatów)
  • Bezpłatne 5 pierwszych transakcji przy użyciu pozostałych bankomatów na terenie Polski, za kolejne wypłaty Bank pobiera prowizję zgodnie z obowiązującą Taryfą.
  • Szeroki wybór kart płatniczych (VISA, MASTERCARD, karty przedpłacone, niespersonalizowane)
  • 0 zł za otwarcie rachunku oszczędnościowego dla dzieci
  • 0 zł za ustanowienie, zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa do rachunku

  Środki zgromadzone na rachunkach Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie objęte są gwarancjami BFG, na zasadach opisanych w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
  Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie
  BIC Banku - Kod SWIFT Banku: „POLUPLPR”

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że organy statutowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie oraz Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim zgodnie postanowiły o połączeniu obydwu banków.

Od 01 czerwca 2022 roku Banki działają jako jednolity podmiot finansowy pod nazwą:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

ul. Mostowa 25, 22-300 Krasnystaw.

Łącząc Banki organizacyjnie, połączymy różne kompetencje i doświadczenia, wykorzystując wszystko co najlepsze, aby zapewniać Państwu szeroką i nowoczesną ofertę produktową.

Połączenie Banków nie nakłada na Klientów żadnych dodatkowych obowiązków.

Dołożymy wszelkich starań, aby proces łączeniowy był nieodczuwalny dla dotychczasowych oraz nowych Klientów. Połączenie wpłynie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej naszej wspólnej organizacji na rynku usług finansowych, pozwalając tym samym być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.