Podstawowy rachunek płatniczy

 • Rachunek o podstawowej funkcjonalności dla osób nie posiadających rachunku płatniczego.

  • Otworzyć może tylko osoba nie posiadająca rachunku płatniczego w żadnym banku lub innej instytucji finansowej na terenie Polski
  • Zawarcie umowy następuje w terminie 10 dni roboczych od chwili złożenia kompletnego wniosku
  • Brak możliwości skorzystania z kredytu w rachunku lub debetu
  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 0 zł za prowadzenie rachunku
  • 5 pierwszych przelewów krajowych bezpłatne, za kolejne opłata jest naliczana zgodnie z obowiązującą Taryfą
  • 0 zł za usługę bankowości internetowej
  • 0 zł za wypłaty gotówkowe w placówkach Banku
  • 0 zł za zlecenie stałe
  • 0 zł za realizację polecenia zapłaty
  • 0 zł za posiadanie karty płatniczej
  • 0 zł za wypłatę z bankomatów Zrzeszenia  BPS i SGB (ponad 4700 bankomatów)
  • Bezpłatne 5 pierwszych transakcji przy użyciu pozostałych bankomatów na terenie Polski, za kolejne wypłaty Bank pobiera prowizję zgodnie z obowiązującą Taryfą.
  • Szeroki wybór kart płatniczych (VISA, MASTERCARD, karty przedpłacone, niespersonalizowane)
  • 0 zł za otwarcie rachunku oszczędnościowego dla dzieci
  • 0 zł za ustanowienie, zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa do rachunku

  Środki zgromadzone na rachunkach Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie objęte są gwarancjami BFG, na zasadach opisanych w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
  Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie
  BIC Banku - Kod SWIFT Banku: „POLUPLPR”