Konto eRolnik

 • Rachunek z darmowymi przelewami internetowymi

  • 0 zł za otwarcie rachunku bieżącego
  • 0 zł za otwarcie rachunku pomocniczego
  • 0 zł za otwarcie rachunku lokaty terminowej
  • 9 zł za prowadzenie rachunku
  • 0 zł za wpłaty na prowadzone w Banku rachunki Posiadacza oraz innych osób i podmiotów
  • 0 zł za usługę bankowości internetowej
  • 0 zł za internetowe przelewy do innych banków na terenie Polski
  • Tylko 10 zł za zaświadczenie o posiadaniu rachunku
  • 0 zł za wypłaty gotówkowe z rachunku
  • 0 zł za zlecenie stałe
  • 0 zł za wydanie karty płatniczej
  • 0 zł za wypłaty z bankomatów należących do Zrzeszenia BPS i SGB (ponad 4700 bankomatów)
  • Karty VISA i MASTERCARD
  • 0 zł za ustanowienie, zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa do rachunku

  Środki zgromadzone na rachunkach Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie objęte są gwarancjami BFG, na zasadach opisanych w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
  Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie
  BIC Banku - Kod SWIFT Banku: „POLUPLPR”

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że organy statutowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie oraz Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim zgodnie postanowiły o połączeniu obydwu banków.

Od 01 czerwca 2022 roku Banki działają jako jednolity podmiot finansowy pod nazwą:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

ul. Mostowa 25, 22-300 Krasnystaw.

Łącząc Banki organizacyjnie, połączymy różne kompetencje i doświadczenia, wykorzystując wszystko co najlepsze, aby zapewniać Państwu szeroką i nowoczesną ofertę produktową.

Połączenie Banków nie nakłada na Klientów żadnych dodatkowych obowiązków.

Dołożymy wszelkich starań, aby proces łączeniowy był nieodczuwalny dla dotychczasowych oraz nowych Klientów. Połączenie wpłynie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej naszej wspólnej organizacji na rynku usług finansowych, pozwalając tym samym być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.