• Konto na Plus
  Rachunek oszczędnościowy

  Konto na Plus

  Zachęcamy do założenia rachunku  oszczędnościowego Konto na Plus. Jest to rachunek przeznaczony dla osób od 18 roku życia, dzięki któremu możesz oszczędzać kiedy chcesz i ile chcesz. Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w dowolnym momencie i dowolnej wysokosci. Pierwsza wypłata jest całkowicie bezpłatna, za kolejne pobierana jest prowizja. Dostęp do rachunku możliwy jest również przez bankowosć internetową i mobilną.

  Do rachunku można ustanowić usługę Autooszczędzanie - możesz wskazać aby z Twojego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, prowadzonego w Banku, kwota stanowiąca określony procent od każdego wpływu była przekazywana na rachunek oszczędnościowy Konto na Plus.
  Na przykład:
  jeżeli w usłudze Autooszczędzanie okreslisz 5% - otrzymujesz wpływ na rachunek ror w wysokości 1200 zł, a z tego 5% czyli 60 zł automatycznie zostanie przekazane na rachunek oszczędnościowy Konto na Plus.

  Dlaczego warto?

  0 zł za otwarcie rachunku

  0 zł za usługę bankowości internetowej

  0 zł za prowadzenie rachunku

  Pierwsza wypłata w miesiącu 0 zł, każda kolejna 5 zł

  Wypłacaj i wpłacaj kiedy chcesz

  Atrakcyjne oprocentowanie

  Usługa Autooszczędzanie

  Umowa na czas nieokreślony

  Środki zgromadzone na rachunkach Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie objęte są gwarancjami BFG, na zasadach opisanych w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
  Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie
  BIC Banku - Kod SWIFT Banku: „POLUPLPR”