Konto na Plus

Zachęcamy do założenia rachunku oszczędnościowego Konto na Plus. Jest to rachunek przeznaczony dla osób od 18 roku życia, dzięki któremu możesz oszczędzać kiedy chcesz i ile chcesz.

Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w dowolnym momencie i dowolnej wysokosci. Pierwsza wypłata w miesiącu jest całkowicie bezpłatna. Dostęp do rachunku możliwy jest również przez bankowosć internetową i mobilną.

Do rachunku można ustanowić usługę Autooszczędzanie - możesz wskazać aby z Twojego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który jest prowadzony w naszym Banku, kwota stanowiąca określony procent od każdego wpływu była przekazywana na rachunek oszczędnościowy Konto na Plus.
Na przykład:
jeżeli w usłudze Autooszczędzanie określisz 5% - otrzymujesz wpływ na rachunek ror w wysokości 1200 zł, a z tego 5% czyli 60 zł automatycznie zostanie przekazane na rachunek oszczędnościowy Konto na Plus.

Dlaczego warto?

0 zł za otwarcie rachunku

0 zł za usługę bankowości elektronicznej

0 zł za prowadzenie rachunku

Pierwsza wypłata w miesiącu 0 zł, każda kolejna 5 zł

Wypłacaj i wpłacaj kiedy chcesz

Atrakcyjne oprocentowanie

Umowa na czas nieokreślony

Usluga Autooszczędzanie

Dokumenty do pobrania

Środki zgromadzone na rachunkach Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie objęte są gwarancjami BFG, na zasadach opisanych w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie
BIC Banku - Kod SWIFT Banku: „POLUPLPR”.

Konto na Plus